(HBĐT) - BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022. Các cuộc KTGS thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thuỷ đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. 

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư TT Huyện uỷ Yên Thuỷ cho biết. Năm 2022, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp trên về công tác KTGS, kỷ luật Đảng. UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBKT Huyện ủy chủ động phối hợp tham mưu giúp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đạt và vượt tiến độ thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch năm. Đến nay đạt 100% chương trình công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 của BCH Đảng bộ huyện đề ra.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 51 tổ chức Đảng (TCĐ), 41 đảng viên (ĐV), trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra chuyên đề đối với 18 TCĐ, đạt 257% so với chương trình công tác năm 2022 đề ra, tăng 3 TCĐ so với năm 2021; kiểm tra đối với 10 ĐV thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, đạt 100% so với chương trình công tác năm 2022 đề ra. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 33 TCĐ, 31 ĐV. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 32 TCĐ, 44 ĐV. Cấp ủy cơ sở giám sát 29 TCĐ, 37 ĐV. Nội dung KTGS đối với TCĐ tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBKT cấp trên, trong đó, 100% đảng bộ xã, thị trấn được kiểm tra toàn diện kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, quốc phòng, quân sự địa phương theo Nghị quyết cấp ủy huyện năm 2022 đề ra. Cuộc kiểm tra nội dung này do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn. Đối với ĐV tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua KTGS cho thấy các TCĐ cơ bản chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định theo các chuyên đề được kiểm tra hoặc giám sát, các hạn chế, khuyết điểm kịp thời được phát hiện, chỉ rõ và có khả năng khắc phục, sửa chữa, chưa đến mức phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ hoặc phải xử lý kỷ luật Đảng; các ĐV được KTGS chấp hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 25 TCĐ, 36 ĐV. Qua đó đã phát hiện, xử lý các TCĐ, ĐV vi phạm theo quy định. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 22 TCĐ, 32 ĐV. Năm 2022, nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm như: Đảng bộ các xã: Yên Trị, Lạc Sỹ, Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm và Đảng bộ Quân sự huyện. Qua công tác KTGS, Đảng bộ huyện đánh giá những mặt còn hạn chế, chỉ đạo các TCĐ, UBKT các cấp làm tốt hơn nhiệm vụ KTGS của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 37 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 18 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 34 TCĐ, 40 ĐV. Tất cả các Đảng bộ thực hiện đồng bộ, đầy đủ nội dung giám sát thường xuyên và chuyên đề theo quy định. Qua giám sát nhận thấy các TCĐ, ĐV cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát.

 Lê Chung


Các tin khác


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục