(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.UBKT Huyện ủy Tân Lạc trao đổi, bàn bạc giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 

Việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các cấp nhằm đảm bảo tính công khai và quyền của cán bộ, đảng viên được thông tin chính xác theo đúng quy định của Đảng về kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên để phát huy ưu điểm, biểu dương điển hình tiên tiến; nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên nhằm nâng cao tính giáo dục trong Đảng, giúp tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục; đồng thời, thông qua đó bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đang tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm thực hiện quy định của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điển hình như huyện Lương Sơn đã xử lý nghiêm cán bộ sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại xã Cư Yên và xã Cao Sơn. Đầu tháng 9/2022, UBKT Huyện ủy Lương Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, xã Cư Yên và kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng tại 2 địa phương này.

Hay như UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do vi phạm các quy định về đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên virus SARS-CoV-2 do Trung tâm này ký với Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Cuối tháng 3/2023, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (thuộc Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải) và 11 đảng viên thuộc chi bộ. UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, nhiệm kỳ 2022 -2025. Đồng thời quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 đảng viên; khiển trách 2 đảng viên. Nguyên nhân do chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022 -2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó dẫn đến đơn vị có 10/15 cán bộ, viên chức (trong đó có 8/11 đảng viên) có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định "Những điều đảng viên không được làm” và quy định về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Lợi dụng cương vị công tác, chức vụ quyền hạn, nhận tiền hối lộ, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Cũng cuối tháng 3/2023, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 17, khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GTVT và các cá nhân có liên quan, do Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; công tác KT,GS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn hạn chế, không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, dẫn tới để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Những năm qua, các thông tin kỷ luật tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên của cơ quan chức năng, UBKT các cấp được thông tin công khai, kịp thời theo đúng quy định đang thu hút được sự quan tâm, đồng tình cao của cán bộ và nhân dân. Điều này cho thấy quan điểm, nguyên tắc của Đảng là không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực; những sai phạm phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ.  UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm các quy định thông tin sau kỳ họp UBKT các cấp theo chỉ đạo tại Quy định số 10-QĐ/TU, Công văn số 358-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ; trong đó, nổi bật là UBKT Tỉnh uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, UBKT Huyện uỷ Mai Châu…


Lê Chung

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục