(HBĐT) - "Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các chi, đảng bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên cùng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN" - đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc cho biết.


Cấp ủy, chính quyền xã Vân Sơn (Tân Lạc) bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Từ việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Huyện chỉ đạo duy trì hoạt động các trang YouTube, Facebook của huyện với trên 50.000 lượt người đăng ký theo dõi thường xuyên; tổ chức cuộc thi clip về các chủ đề: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân hưởng ứng, có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền đậm nét sự kiện 65 năm thành lập huyện, lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh với sự tham gia của 4 Mường (Bi, Vang, Thàng Động). Năm 2022, trên hệ thống phát thanh đã xây dựng được 158 chương trình với 1.182 lượt tin, bài, phóng sự; hệ thống truyền hình xây dựng 53 bản tin; 371 lượt tin, bài, phóng sự phát trên "Trang địa phương” của Đài PT-TH tỉnh; duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện. Làm tốt công tác thông tin, cổ động, treo 2.192 lượt cờ hồng, 3.680 lượt cờ đuôi nheo, 326 băng rôn, 642 khẩu hiệu và 162 lượt xe tuyên truyền lưu động phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

Tân Lạc là địa phương thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với 241 chi bộ trực thuộc xã, thị trấn (đạt 100%) đặt báo, tạp chí của Đảng (Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình). Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, 16/16 UBND, HĐND, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn đều đặt mua Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình, Tạp chí Cộng sản.

Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành lập được 21/21 tổ với 185 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy thành lập 15/15 tổ với 36 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thành lập 285 tổ với 712 tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện tổ chức được 97 buổi, có 6.150 lượt người tham gia; cấp cơ sở tổ chức được 148 buổi, có hơn 9.500 lượt người tham gia. Qua đó làm tốt thông tin tuyên truyền nội dung các Hội nghị T.Ư khóa XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện lịch sử, chính trị, tình hình thời sự trong nước, quốc tế… Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân về một số vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả đã góp phần quan trọng tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, Nhân dân cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Năm 2022, các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện Tân Lạc đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Lê Chung


Các tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục