(HBĐT) - "Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các chi, đảng bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên cùng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN" - đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc cho biết.


Cấp ủy, chính quyền xã Vân Sơn (Tân Lạc) bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Từ việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Huyện chỉ đạo duy trì hoạt động các trang YouTube, Facebook của huyện với trên 50.000 lượt người đăng ký theo dõi thường xuyên; tổ chức cuộc thi clip về các chủ đề: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân hưởng ứng, có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền đậm nét sự kiện 65 năm thành lập huyện, lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh với sự tham gia của 4 Mường (Bi, Vang, Thàng Động). Năm 2022, trên hệ thống phát thanh đã xây dựng được 158 chương trình với 1.182 lượt tin, bài, phóng sự; hệ thống truyền hình xây dựng 53 bản tin; 371 lượt tin, bài, phóng sự phát trên "Trang địa phương” của Đài PT-TH tỉnh; duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện. Làm tốt công tác thông tin, cổ động, treo 2.192 lượt cờ hồng, 3.680 lượt cờ đuôi nheo, 326 băng rôn, 642 khẩu hiệu và 162 lượt xe tuyên truyền lưu động phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

Tân Lạc là địa phương thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với 241 chi bộ trực thuộc xã, thị trấn (đạt 100%) đặt báo, tạp chí của Đảng (Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình). Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, 16/16 UBND, HĐND, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn đều đặt mua Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình, Tạp chí Cộng sản.

Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành lập được 21/21 tổ với 185 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy thành lập 15/15 tổ với 36 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thành lập 285 tổ với 712 tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện tổ chức được 97 buổi, có 6.150 lượt người tham gia; cấp cơ sở tổ chức được 148 buổi, có hơn 9.500 lượt người tham gia. Qua đó làm tốt thông tin tuyên truyền nội dung các Hội nghị T.Ư khóa XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện lịch sử, chính trị, tình hình thời sự trong nước, quốc tế… Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân về một số vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả đã góp phần quan trọng tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, Nhân dân cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Năm 2022, các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện Tân Lạc đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Lê Chung


Các tin khác


Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục