(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.Công ty cổ phần Lạc Thủy giải quyết việc làm cho 600 lao động địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử Cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích quan trọng trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thắng lợi trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Trong suốt những năm tháng qua đã chứng minh rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu KT-XH to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, vai trò của Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, có quan hệ kinh tế thương mại với hầu hết nền kinh tế trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cao độ và giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân, dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,05%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 58,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng. Có 19 xã về đích NTM, toàn tỉnh có 82 xã đạt NTM (chiếm 42,9% tổng số xã). Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kim ngạch xuất khẩu đạt 791,9 triệu USD. Độ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được đổi mới và ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, với sự tập trung chỉ đạo cụ thể, nỗ lực của các cấp, ngành và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: thu ngân sách Nhà nước, số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có 18/20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiều lĩnh vực then chốt dẫn đầu trong khu vực. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền; đơn vị hành chính huyện, xã gắn với cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn nghiên cứu triển khai dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đô thị sinh thái, công nghiệp. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư với nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, tăng cường, các chương trình, kế hoạch kết nối xúc tiến liên kết giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc thù, hợp tác quảng bá thu đầu tư vào du lịch, dịch vụ được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội; QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị có kết quả tích cực, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh tập trung truyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam; khẳng định những kết quả đạt được trong từng giai đoạn cách mạng và trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh, trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đáp ứng nguyện vọng và tạo dựng niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Phấn khởi trước những kết quả đáng tự hào đã đạt được, xác định rõ những khó khăn, thách thức đặt ra, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững trên chặng đường đổi mới.


Lê Chung


Các tin khác


Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Khả thi “cán đích” 5.000 tỷ đồng thu ngân sách Nhà nước năm 2020

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn thu, đặc biệt quản lý và khai thác nguồn thu từ đấu giá tiền quyền sử dụng đất, dự kiến năm 2019, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh sẽ đạt 4.000 tỷ đồng, năm 2020 sẽ đạt 5.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quyết tâm của “huyện nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Gian nan huyện nghèo 
Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên của Đà Bắc tương đối đặc thù. Nơi đây có nhiều đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị cắt phá mạnh mẽ. Địa hình bị chia cắt không chỉ gây trở ngại đặc biệt cho giao thông mà còn tạo nhiều thách thức cho nỗ lực khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện, Đà Bắc là 1 trong 85 huyện nghèo nhất cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh thuộc danh sách "huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục