(HBĐT) - Đảng bộ huyện Mai Châu có 45 tổ chức cơ sở Đảng, 230 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 4.600 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.


Lãnh đạo Huyện ủy Mai Châu trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác KT, GS của Đảng. Trong đó đã tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 179, ngày 25/2/ 2019 của Bộ Chính trị về chế độ KT, GS công tác cán bộ; Quy định số 195, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng.

Huyện ủy kịp thời chỉ đạo kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên UBKT các cấp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ KT, GS của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Bên cạnh đó quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức Đảng và đảng viên. Mai Châu là đơn vị thành lập, duy trì hiệu quả Ban chỉ đạo tuyên truyền công tác KT, GS của Đảng, được UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Năm qua, Huyện ủy Mai Châu hoàn thành toàn diện chương trình, kế hoạch KT, GS. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức Đảng, 23 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát 23 tổ chức Đảng, 16 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 51 tổ chức Đảng, 50 đảng viên, hoàn thành vượt mức, tăng so với năm 2018. Nội dung KT, GS, đối với tổ chức Đảng tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và nề nếp sinh hoạt Đảng. Đối với đảng viên tập trung KT, GS việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập.

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng quy định. Trong năm 2019, UBKT các cấp đã KT, GS 76 tổ chức Đảng và 65 đảng viên (tăng 6 tổ chức, 6 đảng viên so với năm 2018).

Qua KT, GS, cơ bản các tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành tốt các nội dung được KT, GS. Các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở, xử lý kịp thời, không để xảy ra sai phạm lớn. Năm 2019 không có tổ chức Đảng vi phạm bị xem xét, thi hành kỷ luật (giảm 1 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2018). Cấp ủy cơ sở và UBKT Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 25 trường hợp đảng viên vi phạm (tăng 10 đảng viên so với năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 16 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp. Lý do vi phạm thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm như buôn bán trái phép chất ma túy, sinh con thứ 3; tổ chức cưới tảo hôn.

Việc kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên được BTV Huyện ủy chỉ đạo đúng quy định. Do đó, toàn huyện không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật Đảng; tổ chức Đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm túc kết luận, quyết định thi hành kỷ luật của cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Hà Công Thẻ, Bí thư Huyện ủy Mai Châu cho biết: Huyện ủy đã xây dựng chương trình cụ thể thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ và Đề án số 387-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch KT, GS năm 2020 bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

L.C


Các tin khác


Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục