(HBĐT) - Ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

  

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022.Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày tổng hợp ý kiến về các văn kiện trình tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Đồng chí Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản.


Đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục thống kế tỉnh phân tích tăng trưởng kinh tế 9  tháng năm 2022.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm của BCH Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu thống nhất, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt những kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện hiệu quả; kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Lãnh đạo đại hội các tổ chức CT-XH và các hội quần chúng đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.657,1 tỷ đồng, bằng 73% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút được 45 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 30 dự án, vốn đầu tư tăng tăng khoảng 129,4%). Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên - môi trường tiếp tục được duy trì. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, tổ chức thành công môn đua xe đạp Sea Games 31, chương trình "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022, Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém: Một số cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn lúng túng, hiệu quả chưa rõ nét. Sinh hoạt chi bộ còn hình thức; công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên còn nhiều khó khăn. Giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề chưa phát huy hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và giữa các đoàn thể, hội quần chúng hiệu quả chưa cao...

Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, Nhân dân; tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện 4 đột phá chiến lược; phát triển KT - XH những tháng cuối năm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị: Những tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của T.Ư, của tỉnh. Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII; Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi các Đảng bộ xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. 

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng và tiến độ, trên cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để quản lý quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế. Quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số đánh giá kết quả dịch vụ công. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội. Phát huy va trò của hệ thống chính trị, MTTQ các tổ chức CT-XH, tuyên tuyền, vận động tạo đồng thuận để phát triển KT-XH. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị thống nhất ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

                                                                                                               Lê Chung

Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Chủ tịch nước kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Theo Đặc phái viên TTXVN, đêm 6, rạng sáng 7/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.

Tư duy, giải pháp mới thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Sáng 6/12, tiếp tục Chương trình làm việc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 6/12, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp

(HBĐT) - Sáng 6/12, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bước sang buổi làm việc thứ 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục