Tiếp tục phiên họp buổi chiều 28/3, Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 triển khai các nội dung chương trình đề ra. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Phi Long Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số các sở, ngành... Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Mở đầu phiên họp, trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Tổ vào buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận tại Hội trường về các nội dung trình tại Kỳ họp. Cơ bản các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí với sự cần thiết ban hành các Nghị quyết; thẩm quyền, nội dung, thể thức ban hành Nghị quyết và các ý kiến chỉ ra tại Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đưa ra các nội dung còn ý kiến khác nhau về cơ sở pháp lý, thực tiễn để HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đại biểu Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Tổ đại biểu huyện Tân Lạc thảo luận tại hội trường.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Tổ đại biểu huyện Tân Lạc cơ bản thống nhất với nội dung Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh không nên quy định mức hỗ trợ cho cán bộ công chức không chuyên trách cấp xã theo bằng cấp, nên chỉ quy định 1 mức…Đại biểu Quách Đình Minh, Tổ đại biểu huyện Lương Sơn thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Quách Đình Minh, Tổ đại biểu huyện Lương Sơn quan tâm đến việc triển khai Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cần cân nhắc dự án này không nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi, nằm gần suối...Đại biểu Vũ Quốc Tam, Tổ đại biểu huyện Lạc Sơn thảo luận tại Hội trường.

Đại biểu Vũ Quốc Tam, Tổ đại biểu huyện Lạc Sơn quan tâm đến Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cần điều chỉnh một số câu từ cho phù hợp,  không nên ghi cụ thể mức phụ cấp, chỉ nên ghi theo phần trăm mức lương sơ sở...

Thảo luận tại hội trường, Thủ trưởng một số sở, ban, ngành cũng báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến các ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp. 
 


Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế trao đổi các căn cứ để quy định về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT thảo luận tại hội trường. 

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT tiếp thu giải trình làm rõ các căn cứ liên quan đến nội dung 2 Nghị quyết: Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ hợp dự án Sản xuất gạch tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thủy nội địa Gốm Mỹ - Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi thêm ý kiến của Giám đốc Sở NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&ĐT làm rõ vấn đề liên quan đến Quy hoạch chung của tỉnh rất lớn, không thể mô tả hết từng dự án cụ thể, trong đó có dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở TN&MT  thảo luận tại Hội trường. 

Đồng chí Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở TN&MT giải trình, làm rõ việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật vườn ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc tại Quang Tiến, TP Hòa Bình; hạng mục xây dựng nhà ở công nhân giao cho doanh nghiệp thực hiện...Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ thảo luận tại Hội trường. 

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi các căn cứ về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh cần quan tâm đến việc xem xét ban hành Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này liên quan đến cả hệ thống chính trị, HĐND tỉnh cần xem xét rà soát, tính toàn, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân...Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các nội dung, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó có các Nghị quyết: về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hòa Bình năm 2024; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình năm 2024; điều chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1); Nghị quyết việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1); quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024; quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình... và nhiều nội dung quan trọng khác.Các đại biểu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đối với đồng chí Bùi Văn Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính với tỷ lệ tán thành cao.Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thông qua 27 Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, chính quyền các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai bảo đảm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết được thông qua; các vị đại biể  HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với  HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Hương Lan

Các tin khác


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi  lần thứ IV, năm 2024

Trong 2 ngày 16 - 17/5, huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố...

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục