Đồng chí Trần Đăng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp.


Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. Cho ý kiến và các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dântỉnh; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác. Xem xét, thảo luận và thông qua 27 Nghị quyếtcó ý nghĩa quan trọng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thông qua đánh giá cho thấy, trong 3 năm qua tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả nặng nề do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất gây ra, nhưng tình hình kinh tế xã hội năm 2018 và 3 năm qua vẫn phát triển khá toàn diện; ước thực hiện năm 2018 có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và xuất khẩu đều đạt kết quả khá, công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới, văn hóa - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được đảm bảo.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự giám sát tích cực của các cơ quan dân cử; những nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp; sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm, Hội đồng nhân dântỉnh đã phân tích, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, thách thức, đánh giá các mặt được và chưa được của một số ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức trong những năm tới để các cấp, các ngành chủ động đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt, đột phá trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch đã được đặt ra.

Kính thưa các vị đại biểu,

Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy. Tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết quan trọng này đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh để nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, thực hiện chủ động, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với chức danh nguyên giám đốc và giám đốc sở Công Thương.

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 tiếp tục có những đổi mới về hình thức chất vấn, nâng cao chất lượng nội dung trả lời chất vấn.Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát từng nhóm vấn đề; yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt trong chất vấn tranh luận được tăng cường, nhằm làm rõ thêm các nội dung, vấn đề đại biểu quan tâm. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan cần tổ chức thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Hội đồng nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh, làm cơ sở để Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh ta. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; sự chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức hữu quan. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục đánh giá kết quả công việc trong thời gian qua, kịp thời đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, điều hành chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI đã thành công tốt đẹp, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh tôi xin trân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu khách đã dành thời gian về dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐNDtỉnh. Xin cảm ơn sự quan tâm đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các vị đại biểu HĐNDtỉnh; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã phục vụ kỳ họp chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVI. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Các tin khác


Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục