(HBĐT) - Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ: "Các cấp ủy Đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, tin dân, tôn trọng những người có ý kiến khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình”. Cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 232- QĐ/TU ngày 9/6/2016 quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. 


Thành phố Hòa Bình tổ chức đối thoại với Nhân dân Phường Thái Bình về thực hiện án đường 435 vào tháng 6 vừa qua.

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tinh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị đã chú trọng thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tổ chức, cá nhân để giải quyết những bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.
TP Hòa Bình đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đặt ra nhiều vấn đề bức xúc như: giải phóng mặt bằng (GPMB), quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường... Nhiều năm nay, TP Hòa Bình đã đặc biệt quan tâm tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, các phòng, ban chức năng với Nhân dân. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Quách Tùng Dương với các hộ dân tổ 14, phường Thịnh Lang liên quan đến vấn đề đền bù, hỗ trợ GPMB dự án, đơn giá đền bù, tái định cư, xác định nguồn gốc đất... Bí thư Thành ủy đã tiếp thu 8 ý kiến của người dân và các ý kiến bổ sung, có chỉ đạo cụ thể các phòng, ban nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời,  chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan thành phố phối hợp với UBND phường Thịnh Lang làm rõ những vấn đề liên quan đến xác định nguồn gốc đất của các hộ dân, trên cơ sở đó xác định giá bồi thường, rà soát chính sách hỗ trợ cho Nhân dân bảo đảm tối đa theo quy định; xem xét từng trường hợp gia đình để bố trí tái định cư, đối với hộ nghèo, đặc biệt khó khăn sẽ áp dụng chính sách cho chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định trên cơ sở bảo đảm an sinh xã hội...
Cấp ủy, chính quyền phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) cũng đã tổ chức tốt đối thoại với người dân để giải thích những ý kiến thắc mắc, vận động người dân hưởng ứng chủ trương của Nhà nước, xây dựng địa phương trở thành địa bàn văn minh đô thị. Hầu hết các hộ dân đều đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các dự án, chương trình đầu tư hạ tầng. 5 tuyến đường thuộc dự án Chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc đã được nâng cấp cải tạo và đưa vào sử dụng, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Huyện Đà Bắc cũng tổ chức khá tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân, trong đó đã phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề đổ thải khi thi công đường 433 ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, đời sống của các hộ dân, ổn định tư tưởng của nhân dân, không có hiện tượng khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện... 
Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn)  cũng đã tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và người dân, giải quyết những mâu mắc phát sinh ở cơ sở, không để phát sinh bức xúc lớn, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, GPMB, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2017...

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy: Hoạt động tiếp xúc, đối thoại đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 100% huyện, thành phố và 90% cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với Nân dân. Trong đó, đã tổ chức được 1.754 cuộc đối thoại với 9,6 vạn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ngày càng có hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã chủ động, khoa học hơn trong thực hiện tiếp xúc, đối thoại. Thông qua tiếp xúc, đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến tham vấn của người dân. Phát huy quyền làm chủ trực tiếp, vai trò giám sát của Nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị. Từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, giải quyết quyết những bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp

L.C

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục