Nguyễn Thị Oanh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ việt nam tỉnh 
(HBĐT) - Ngày 18/11/1930, BTV T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của MTTQ Việt Nam. Với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: T.L

Sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua càng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, quyết định thành công của cách mạng nước ta.

MTTQ tỉnh dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, từ khi thành lập đến nay không ngừng được củng cố, mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử và đã cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các giai tầng xã hội, huy động tổng hợp mọi nguồn lực trong Nhân dân đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thành công.

Trong giai đoạn đổi mới, MTTQ các cấp tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hành động, thắt chặt quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp phát động nhiều cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ năm 2009 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 90 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa trên 3.300 nhà "Đại đoàn kết”, xây dựng các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững… Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,56% năm 2020.

MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện, nhân đạo, kịp thời động viên Nhân dân bị thiên tai, hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống. Đã chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bảo đảm dân chủ, khách quan, phản ánh trung thực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện, 67 đơn vị cấp xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11, các khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp sinh hoạt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với các tầng lớp Nhân dân ngày càng gắn bó.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó đã chủ trì và tiến hành hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, số lượng; tuyên truyền, vận động cử tri tích cực đi bỏ phiếu.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân; thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, nhằm tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại… Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban thanh tra nhân dân (BTTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ).

Những nỗ lực, đóng góp của hệ thống MTTQ trong những năm qua đã được các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tổ chức, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiếp tục cống hiến cho công tác mặt trận.

Thời gian tới, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, để cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

(HBĐT) - Ngày 26/1, Ủy ban Bầu cử huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021

(HBĐT) - Trong thời gian 5 ngày (từ 25 -  29/1), Ban CHQS TP Hòa Bình tổ chức tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021. Tham gia tập huấn có 178 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS các phường, xã; trưởng đơn vị tự vệ của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đánh giá về điểm mới của Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Sáng 26/1, bên lề Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhiều đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày.

Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy: Đơn vị dẫn đầu thi đua khối huyện, thành phố

(HBĐT) - Năm 2020, LĐLĐ huyện Lạc Thủy là đơn vị dẫn đầu thi đua khối LĐLĐ huyện, thành phố. Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiếp nhận 3 CĐCS (Công ty TNHH MTV Sông Bôi Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thanh Hà; Trung tâm Nghiên cứu và sản suất giống ngô Sông Bôi, với 346 đoàn viên); kết nạp mới 367 đoàn viên.

UBKT Công đoàn các cấp: Tổ chức gần 1.200 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn

(HBĐT) - Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp đã chủ động giúp BTV, BCH Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.192 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 866 cuộc, kiểm tra cấp dưới 326 cuộc.

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(HBĐT) - Với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS), lập thành tích thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song hoạt động Công đoàn luôn bám sát chủ đề của năm với nhiều việc làm thiết thực, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục