(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Qua đó, đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) trực tiếp nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ sát thực tế, giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Ở chi bộ Tân Lai (Đảng bộ xã Đông Lai), đều đặn ngày mùng 3 hàng tháng, cuộc họp chi bộ được tổ chức. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Hồng Như được phân công phụ trách chi bộ. Đồng chí đã kịp thời cung cấp thông tin về những chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên để cấp ủy chi bộ quán triệt, phổ biến đầy đủ đến các đảng viên. Trong sinh hoạt, đồng chí cùng ban chi ủy chọn những vấn đề bức thiết để đưa ra bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ.

Bí thư chi bộ Tân Lai Vũ Văn Khước chia sẻ: Từ khi có đồng chí đảng ủy viên phụ trách, dự, chỉ đạo sinh hoạt, chi bộ đã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Nổi bật là việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, chi bộ đều thảo luận, trao đổi thẳng thắn trước khi biểu quyết. Bởi vậy, các nghị quyết của chi bộ sát thực tiễn, hướng đến các nội dung được đông đảo nhân dân quan tâm như: Giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, những năm gần đây, đời sống của bà con đã được cải thiện rõ rệt với mức thu nhập bình quân gần 40 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang. Có thể thấy, sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân" chính là khởi nguồn cho những đổi thay này.

Sau khi sáp nhập, Đảng bộ thị trấn Mãn Đức đã tranh thủ sự lãnh đạo của BTV Huyện uỷ Tân Lạc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, phân công cấp uỷ viên phụ trách các ngành, lĩnh vực, tổ chức CT-XH, các chi bộ để tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, đồng thời yêu cầu cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở đảm bảo theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng uỷ thị trấn cho biết:Đảng bộ phân công 18 cấp ủy viên phụ trách 36 chi bộ, theo quy định, các đồng chí bố trí dự sinh hoạt cùng chi bộ, kịp thời nắm bắt và có những định hướng để ban chi ủy chi bộ lãnh đạo cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN. Với cách làm đó, năm 2021, Đảng bộ thị trấn được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Theo đồng chí Lê Hải Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng bộ huyện có 36 chi, đảng bộ cơ sở, 288 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6.300 đảng viên. Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, chỉ đạo cấp ủy các cấp cụ thể hóa để thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, Huyện ủy luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác và định hướng giải pháp công việc theo đúng thẩm quyền. Để việc cho ý kiến và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo sát thực, hiệu quả, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 32, ngày 17/12/ 2018 của Tỉnh ủy, trong đó, đối với các đồng chí UV BTV Huyện ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ tối thiểu 3 lần/năm; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, UV BTV Đảng ủy cơ sở tối thiểu 4 lần/năm; các đồng chí ủy viên BHC các đảng bộ cơ sở tối thiểu 6 lần/năm. Qua đó kịp thời nắm tình hình, cho ý kiến xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và định hướng công việc giai đoạn tiếp theo. Định kỳ, BTV Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả việc dự sinh hoạt chi bộ và báo cáo trước BCH Đảng bộ.

Năm 2021, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị với 13/16 chỉ tiêu nghị quyết Huyện uỷ, 31/34 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng. 6 tháng đầu năm nay, các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.


Hải Yến


Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục