(HBĐT) - Phát triển nguồn nhân lực là một trong bốn khâu đột phá quan trọng đã được tỉnh xác định, chọn lựa để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hàng loạt giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đã được tỉnh triển khai, bắt đầu chính từ việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mục tiêu cụ thể đặt ra là xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền. Cùng với quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển thì một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu liên quan đến công tác cán bộ đã được tỉnh quan tâm triển khai đó là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.


Các đồng chí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh được bồi dưỡng, tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2022, tỉnh đã cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị (LLCT) 91 đồng chí; mở 5 lớp trung cấp LLCT với 368 học viên; 9 lớp sơ cấp LLCT với 458 học viên; 1 lớp tiền công vụ cho 41 học viên là công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể mới được tuyển dụng. Ngoài ra đã cử 81 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng do T.Ư tổ chức như: ngạch chuyên viên cao cấp, Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo cấp sở và tương đương… Ngoài ra, cử 2 đồng chí đi đào tạo thạc sỹ, 1 đồng chí tham gia khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược.

Thực tế cho thấy, do nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên số lượng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước… tăng lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản được chuẩn hóa theo trình độ chức danh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập. Chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học LLCT, dạy và học hình thức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 được xác định có vai trò hết sức quan trọng khi ngoài việc nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đương chức còn là sự hoàn thiện, chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, tỉnh đã hoàn thành việc quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030; 2026 - 2031. Đặc biệt là ban hành Đề án số 10-ĐA/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 của BTV Tỉnh ủy về "Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2030”. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác cán bộ của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Quan điểm của tỉnh là yêu cầu BTV cấp ủy các cấp chỉ đạo, chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo toàn diện cả về LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ; phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ, địa phương, đơn vị. Cán bộ được chọn cử đi học phải chấp hành nghiêm quy chế học tập; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng là những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; những vấn đề về thực tiễn công tác liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, phù hợp với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ.

Trước yêu cầu thực tiễn về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý, dự kiến năm 2023 tỉnh tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I quản lý 2 lớp cao cấp LLCT hệ không tập trung với 98 học viên. Đồng thời dự kiến cử 41 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp LLCT hệ tập trung tại Học viện chính trị Quốc giaHồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I và mở 1 lớp cao cấp LLCT hệ không tập trung tại tỉnh với 50 học viên.

Trong năm 2023 cũng dự kiến mở 5 lớp trung cấp LLCT với 320 học viên, 11 lớp sơ cấp LLCT với 672 học viên. Tỉnh dự kiến chọn cử 2 đồng chí đi bồi dưỡng ở nước ngoài; mở 1 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý cho 119 đồng chí được quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 -2031; các đồng chí cán bộ, công chức được quy hoạch chức danh cấp trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc. Mở 1 lớp bồi dưỡng cho 135 đồng chí là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng cấp ủy cơ sở; cán bộ là lãnh đạo xã, phường, thị trấn… Tỉnh cũng quan tâm đánh giá công tác sử dụng, bố trí cán bộ cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng để có biện pháp phát huy ưu điểm, điều chỉnh bổ sung và khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Dương Liễu

Các tin khác


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng 7/6, tại nhà văn hóa thị trấn Lương Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quách Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Thể Thao, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Cư Yên; Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba đã tiếp xúc với trên 100 cử tri thị trấn Lương Sơn và các xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Lâm Sơn,  Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (*)

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến của tỉnh. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

(HBĐT) - 10 năm qua, triển khai, thực hiện, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vào cuộc và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, các giải pháp về nâng cao chất lượng GD&ĐT ở các cấp học, bậc học được triển khai mạnh mẽ; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và mô  hình thiết thực, hiệu quả.

Phát huy vai trò công tác phối hợp giữa Công an và MTTQ, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(HBĐT) - Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cơ bản được giữ vững, ổn định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về ANTT, đòi hỏi cần có sự vào cuộc  nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Chung sức xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các cấp, ngành và hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục