Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

(HBĐT) - Công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Chính sách Tôn giáo là một bộ phận trong chính sách xã hội. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tín đồ các tôn giáo được huy động như mọi nguồn lực con người. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Truyền thống của công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2008), Phóng viên HBO đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban dân tộc tôn giáo.

PV: Đồng chí cho biết những hoạt động tôn giáo ở địa bàn tỉnh ta diễn ra trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Năm qua, tình hình an ninh - chính trị - xã hội của tỉnh ta giữ vững tổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đồng bào có đạo cũng như không theo đạo đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

 

Trong năm qua, hoạt động của các tổ chức và tín đồ các tôn giáo cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo ở tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc về làm mục vụ ở địa phương đều đã có lịch đăng ký với các cấp chính quyền.

 

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp uỷ chính quyền ở các địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức Tôn giáo, động viên đồng bào có đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phối hợp với nguyện vọng của đông đảo đồng bào theo đạo, với hiến chương và đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo như tinh thần "từ - bi - hỉ - xả" của Đạo Phật, sự "hy sinh", "vâng phục" của Thiên chúa giáo v.v… đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 

PV: Công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện như thế nào?

 

Ông: Nguyễn Đức Chung: Năm qua, Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiếp tục được triển khai rộng rãi trong các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp, mở 06 hội nghị tuyên truyền cho chức việc và tín đồ các tôn giáo. Biên soạn và phát hành hàng trăm cuốn tài liệu phổ biến pháp luật và kiến thức về tôn giáo.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung, thống nhất với các đơn vị đã ký kết trong công tác dân tộc và tôn giáo phối kết hợp, nhằm tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Đặt công tác Tôn giáo trong tổng thể chính sách xã hội. Điều đó được thể hiện Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm và chăm lo cho một bộ phận nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo, như: cấp 3 ha đất để xây dựng khu văn hoá tâm linh thuộc đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh. 1 ha đất cho giáo xứ Hòa Bình để xây dựng nhà thờ xứ thuộc phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Ban Dân tộc và Tôn giáo cũng đã thoả thuận nhiều hồ sơ gửi Sở Xây dựng xin cấp phép xây dựng và báo cáo UBND tỉnh công nhận tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

PV:Những công tác trọng tâm trong thời gian tới về quản lý tôn giáo như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Công tác Tôn giáo là công tác rất đặc thù không giống như các lĩnh vực công tác kinh tế - xã hội khác, nên công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo phải được thực hiện đồng bộ và kịp thời.

 

Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục làm rõ và quán triệt thấu đáo những quan điểm chỉ đạo thể hiện sự nhất quán, mang tính nguyên tắc của Đảng đã được xác định: "Thi hành nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đảm bảo cho tôn giáo sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật của Nhà nước". Trên cơ sở đó, chúng ta cần tập trung một số việc như sau:

 

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục được xác định tính khách quan và nhu cầu thiết yếu của hai mặt: vừa phụng sự đạo, vừa phụng sự Tổ quốc của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; phải giải quyết đúng đắn, minh bạch hai mặt không thể thiếu và không cản trở nhau ở người có đạo.

 

Đi đôi với việc tôn trọng và giải quyết tốt các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân thì phải kịp thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm hại đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, làm trái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả công tác Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay:

 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ Đảng viên và chính quyền cơ sở tích cực học tập để bổ sung kiến thức trong đó có kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở cho việc tuyên truyền giải thích chính sách Tôn giáo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn, ủng hộ mặt tích cực của những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiến bộ và những phong trào xã hội tích cực. Mặt khác, giúp đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động lôi kéo khối đại đoàn kết toàn dân. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng phát huy những giá trị văn hoá đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội, đi đôi với việc thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" xây dựng nếp sống văn hoá mới, thực hiện tốt đời, đẹp đạo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

                                                 Việt Lâm- Trường Sơn

 

Các tin khác


Khai mạc trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Ngày 14-12, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Trưng bày gần 1.000 tư liệu, sách báo về Điện Biên Phủ trên không

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức trưng bày gần 1.000 tư liệu, ấn phẩm trong triển lãm kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

UBND tỉnh nghe báo cáo xử lý sạt trượt tại phường Chăm Mát, Thái Bình và phía đông đồi ông Tượng

(HBĐT) - Chiều ngày 14/12, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo về việc xử lý sạt trượt tại các tổ 4,5,6, phường Chăm Mát; tổ 4, phường Thái Bình, khu vực phía đông đồi ông Tượng và dự án trồng, bảo vệ phát triển rừng phòng hộ, kết hợp với cảnh quan, môi trường sinh thái đồi ông Tượng, thành phố Hòa Bình. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chuyên gia xử lý sạt lở, chính quyền thành phố Hòa Bình.

Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022

(HBĐT) - Ngày 14/12, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Có 156 đại biểu đại diện cho hơn 500 hội viên toàn tỉnh đã tham dự Đại hội. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh lần thứ 12 (Khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 13/12, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị ĐUQS lần thứ 12 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 3;Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phát huy truyền thống anh hùng, chủ động khai thác nguồn lực tạo nền tảng phát triển KT-XH huyện Tân Lạc nhanh và bền vững

Bùi Văn Tinh
TUV, Bí thư Huyện ủy 
Chủ tịch HĐND huyện Tân Lạc 
(HBĐT) - Tân Lạc là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Nơi đây được biết đến với các di chỉ của nền "Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng, quê hương của người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc. Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, người dân Tân Lạc luôn thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, cùng nhân dân cả nước bảo vệ, giữ vững nền độc lập dân tộc.