Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

(HBĐT) - Công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Chính sách Tôn giáo là một bộ phận trong chính sách xã hội. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tín đồ các tôn giáo được huy động như mọi nguồn lực con người. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Truyền thống của công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2008), Phóng viên HBO đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban dân tộc tôn giáo.

PV: Đồng chí cho biết những hoạt động tôn giáo ở địa bàn tỉnh ta diễn ra trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Năm qua, tình hình an ninh - chính trị - xã hội của tỉnh ta giữ vững tổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đồng bào có đạo cũng như không theo đạo đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

 

Trong năm qua, hoạt động của các tổ chức và tín đồ các tôn giáo cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo ở tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc về làm mục vụ ở địa phương đều đã có lịch đăng ký với các cấp chính quyền.

 

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp uỷ chính quyền ở các địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức Tôn giáo, động viên đồng bào có đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phối hợp với nguyện vọng của đông đảo đồng bào theo đạo, với hiến chương và đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo như tinh thần "từ - bi - hỉ - xả" của Đạo Phật, sự "hy sinh", "vâng phục" của Thiên chúa giáo v.v… đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 

PV: Công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện như thế nào?

 

Ông: Nguyễn Đức Chung: Năm qua, Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiếp tục được triển khai rộng rãi trong các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp, mở 06 hội nghị tuyên truyền cho chức việc và tín đồ các tôn giáo. Biên soạn và phát hành hàng trăm cuốn tài liệu phổ biến pháp luật và kiến thức về tôn giáo.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung, thống nhất với các đơn vị đã ký kết trong công tác dân tộc và tôn giáo phối kết hợp, nhằm tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Đặt công tác Tôn giáo trong tổng thể chính sách xã hội. Điều đó được thể hiện Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm và chăm lo cho một bộ phận nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo, như: cấp 3 ha đất để xây dựng khu văn hoá tâm linh thuộc đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh. 1 ha đất cho giáo xứ Hòa Bình để xây dựng nhà thờ xứ thuộc phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Ban Dân tộc và Tôn giáo cũng đã thoả thuận nhiều hồ sơ gửi Sở Xây dựng xin cấp phép xây dựng và báo cáo UBND tỉnh công nhận tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

PV:Những công tác trọng tâm trong thời gian tới về quản lý tôn giáo như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Công tác Tôn giáo là công tác rất đặc thù không giống như các lĩnh vực công tác kinh tế - xã hội khác, nên công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo phải được thực hiện đồng bộ và kịp thời.

 

Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục làm rõ và quán triệt thấu đáo những quan điểm chỉ đạo thể hiện sự nhất quán, mang tính nguyên tắc của Đảng đã được xác định: "Thi hành nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đảm bảo cho tôn giáo sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật của Nhà nước". Trên cơ sở đó, chúng ta cần tập trung một số việc như sau:

 

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục được xác định tính khách quan và nhu cầu thiết yếu của hai mặt: vừa phụng sự đạo, vừa phụng sự Tổ quốc của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; phải giải quyết đúng đắn, minh bạch hai mặt không thể thiếu và không cản trở nhau ở người có đạo.

 

Đi đôi với việc tôn trọng và giải quyết tốt các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân thì phải kịp thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm hại đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, làm trái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả công tác Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay:

 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ Đảng viên và chính quyền cơ sở tích cực học tập để bổ sung kiến thức trong đó có kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở cho việc tuyên truyền giải thích chính sách Tôn giáo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn, ủng hộ mặt tích cực của những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiến bộ và những phong trào xã hội tích cực. Mặt khác, giúp đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động lôi kéo khối đại đoàn kết toàn dân. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng phát huy những giá trị văn hoá đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội, đi đôi với việc thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" xây dựng nếp sống văn hoá mới, thực hiện tốt đời, đẹp đạo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

                                                 Việt Lâm- Trường Sơn

 

Các tin khác


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ bế mạc Hội Báo Toàn quốc 2018

Chiều 18-3, Hội báo Toàn quốc 2018 đã bế mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và tham quan các gian trưng bày của các đơn vị báo chí, truyền thông trưng bày tại Hội báo.

Ông Sáu Khải - Người lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước

Đến Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, hỏi nhà ông Sáu Khải (nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải), người dân nào trong xã cũng biết và chỉ rõ từng ngõ, đường dẫn vào nhà ông ở ấp Chánh.

Thông cáo đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 17-3-2018 tại quê nhà Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

(HBĐT) - Được xem là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền các cấp gần dân, phục vụ nhân dân, ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 31/7/2014 của Huyện ủy Tân Lạc về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở”, đã tạo sự chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC-VC) trong toàn huyện.

Giữ trọn niềm tin với Đảng

(HBĐT) - Trung tuần tháng 2/2018, ông Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vô cùng xúc động khi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh trực tiếp đến tận nhà trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Cả một đời theo Đảng và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là dịp ông ôn lại những chặng đường đầy gian khó, thách thức và những nỗ lực để luôn giữ vững là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh và cương vị công tác.