Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

(HBĐT) - Công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Chính sách Tôn giáo là một bộ phận trong chính sách xã hội. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tín đồ các tôn giáo được huy động như mọi nguồn lực con người. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Truyền thống của công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2008), Phóng viên HBO đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban dân tộc tôn giáo.

PV: Đồng chí cho biết những hoạt động tôn giáo ở địa bàn tỉnh ta diễn ra trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Năm qua, tình hình an ninh - chính trị - xã hội của tỉnh ta giữ vững tổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đồng bào có đạo cũng như không theo đạo đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

 

Trong năm qua, hoạt động của các tổ chức và tín đồ các tôn giáo cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo ở tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc về làm mục vụ ở địa phương đều đã có lịch đăng ký với các cấp chính quyền.

 

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp uỷ chính quyền ở các địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức Tôn giáo, động viên đồng bào có đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phối hợp với nguyện vọng của đông đảo đồng bào theo đạo, với hiến chương và đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo như tinh thần "từ - bi - hỉ - xả" của Đạo Phật, sự "hy sinh", "vâng phục" của Thiên chúa giáo v.v… đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 

PV: Công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện như thế nào?

 

Ông: Nguyễn Đức Chung: Năm qua, Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiếp tục được triển khai rộng rãi trong các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp, mở 06 hội nghị tuyên truyền cho chức việc và tín đồ các tôn giáo. Biên soạn và phát hành hàng trăm cuốn tài liệu phổ biến pháp luật và kiến thức về tôn giáo.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung, thống nhất với các đơn vị đã ký kết trong công tác dân tộc và tôn giáo phối kết hợp, nhằm tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Đặt công tác Tôn giáo trong tổng thể chính sách xã hội. Điều đó được thể hiện Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm và chăm lo cho một bộ phận nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo, như: cấp 3 ha đất để xây dựng khu văn hoá tâm linh thuộc đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh. 1 ha đất cho giáo xứ Hòa Bình để xây dựng nhà thờ xứ thuộc phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Ban Dân tộc và Tôn giáo cũng đã thoả thuận nhiều hồ sơ gửi Sở Xây dựng xin cấp phép xây dựng và báo cáo UBND tỉnh công nhận tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

PV:Những công tác trọng tâm trong thời gian tới về quản lý tôn giáo như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Công tác Tôn giáo là công tác rất đặc thù không giống như các lĩnh vực công tác kinh tế - xã hội khác, nên công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo phải được thực hiện đồng bộ và kịp thời.

 

Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục làm rõ và quán triệt thấu đáo những quan điểm chỉ đạo thể hiện sự nhất quán, mang tính nguyên tắc của Đảng đã được xác định: "Thi hành nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đảm bảo cho tôn giáo sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật của Nhà nước". Trên cơ sở đó, chúng ta cần tập trung một số việc như sau:

 

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục được xác định tính khách quan và nhu cầu thiết yếu của hai mặt: vừa phụng sự đạo, vừa phụng sự Tổ quốc của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; phải giải quyết đúng đắn, minh bạch hai mặt không thể thiếu và không cản trở nhau ở người có đạo.

 

Đi đôi với việc tôn trọng và giải quyết tốt các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân thì phải kịp thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm hại đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, làm trái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả công tác Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay:

 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ Đảng viên và chính quyền cơ sở tích cực học tập để bổ sung kiến thức trong đó có kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở cho việc tuyên truyền giải thích chính sách Tôn giáo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn, ủng hộ mặt tích cực của những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiến bộ và những phong trào xã hội tích cực. Mặt khác, giúp đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động lôi kéo khối đại đoàn kết toàn dân. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng phát huy những giá trị văn hoá đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội, đi đôi với việc thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" xây dựng nếp sống văn hoá mới, thực hiện tốt đời, đẹp đạo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

                                                 Việt Lâm- Trường Sơn

 

Các tin khác

Không có hình ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái-lan P.Chan Ô-cha

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha, chiều 17-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay Đôn Mường, thủ đô Băng-cốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan.

Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát về công tác giảng dạy tiếng dân tộc và tình trạng tảo hôn tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 17/8, đoàn công tác của Hội đồng tư vấn về dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại tỉnh ta.

Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu (Mai Châu) hiện có 630 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể hội viên ở 8/8 chi hội và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 16-8, tại Hà Nội, diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (nhiệm kỳ 2017-2022), với sự tham dự của 487 đại biểu, đại diện hơn tám triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ (CTÐ) cả nước. Ðại hội đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào CTÐ nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Ðiều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành khóa X; suy tôn Chủ tịch danh dự Hội CTÐ Việt Nam khóa X.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(HBĐT) - Sáng 16/8, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Phiên chất vấn được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội.

Hội CCB xã Dân Hòa thiết thực những việc làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Thời gian qua, Hội CCB xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) tích cực thực hiện các hoạt động phong trào của hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình đưa Chỉ thị vào cuộc sống được đông đảo hội viên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực.