(HBĐT) - Quán triệt và thực hiện Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân với Tỉnh ủy Hòa Bình, Viện Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai các nội dung, chương trình hai bên đã ký kết. Sau gần 1 năm phối hợp thực hiện đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhiều nội dung và hình thức phong phú.


Viện Kỹ thuật Hải quân tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông Dân tộc bán trú xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình).

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Với 10 nhóm nội dung phối hợp đã ký kết, ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện với tỉnh, Viện Kỹ thuật Hải quân đã cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện của đơn vị và địa phương. Công tác tuyên truyền liên tục được mở rộng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện, xã và cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh... Nổi bật, Viện Kỹ thuật Hải quân đã tuyên truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã tại Hội nghị báo cáo viên của Tỉnh ủy cho 1.500 đại biểu; tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho 2.160 thầy, cô giáo và học sinh các trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường PTDTNT THPT tỉnh.

Kết hợp tuyên truyền biển, đảo với tổ chức nhiều phong trào, hành động thiết thực như: "Cả nước vì Trường Sa”, tổ chức cho hàng chục đại biểu của tỉnh Hòa Bình đi thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1; phong trào "Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”; tổ chức cho văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đi thực tế, sáng tác về đề tài biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân; triển lãm ảnh, phối hợp tuyên truyền trên báo chí; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, thăm quan di tích lịch sử truyền thống cách mạng…

Đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện phong trào "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thăm hỏi, động viên và tặng quà học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi với số tiền hơn 30 triệu đồng và gần 1.000 quyển vở; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1 tấn gạo…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời, làm rõ hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết những vấn đề phức tạp ở Biển Đông, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả mang tính đột phá bằng các nội dung, giải pháp toàn diện, trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Hải quân, nhất là Kế hoạch, Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Viện Kỹ thuật Hải quân tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1…

Hai là, không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn. Trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, Viện Kỹ thuật Hải quân xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và trong từng hoạt động cụ thể. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, làm cho công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả hơn.

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có hiểu biết sâu sắc về biển, đảo, về vai trò, ý nghĩa chiến lược biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những khó khăn, thách thức trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng tuyên truyền tốt, thông tin định hướng kịp thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong dư luận xã hội và nhân dân.

Bốn là, làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Sau mỗi nhiệm vụ, mỗi đợt tuyên truyền, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời; định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm tổ chức sơ kết, tổng kết theo giai đoạn với những quy mô khác nhau. Thông qua đó đánh giá đúng thực chất kết quả, ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH T.Ư Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: "Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm QP - AN, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…”. Công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.


                               Đại tá Nguyễn Đăng Hiền, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân

 

 

Các tin khác


Ghi nhận ở xã chuẩn tiếp cận pháp luật Tòng Đậu

(HBĐT) - Đồng chí Hà Văn Tích, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu (Mai Châu) cho biết: Là xã nông thôn mới (NTM) của huyện, Tòng Đậu xác định cùng với việc nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí NTM, công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng. Sau nhiều nỗ lực, năm 2018, Tòng Đậu được công nhận là xã chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) loại I.

Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc: 7 tháng thụ lý mới 17 vụ việc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác xét xử các vụ án được Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc thực hiện kịp thời, nghiêm minh; các vụ án đều được xét xử đúng thời hạn luật định. Công tác tổ chức các phiên tòa ngày càng được chú trọng về chất lượng tranh tụng, đảm bảo quyền của bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác.

Bắt Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Lạc Sơn tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

(HBĐT) - Những năm qua, trước tình hình tội phạm về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, Công an huyện Lạc Sơn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt cao điểm trấn áp. Nhờ đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của loại tội phạm nhức nhối này.

Luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang và sự tin yêu của nhân dân

(HBĐT) - LTS: Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019), 14 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2019) và để làm rõ hơn những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và Công an tỉnh (CAT) nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng cũng như trong giai đoạn hiện nay, Báo Hoà Bình đã trao đổi với Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc CAT xung quanh nội dung này.

Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Lạc Sơn năm 2019

(HBĐT) - Trong 2 ngày (15 - 16/8), Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Lạc Sơn đã tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố (KVPT&PCKB) huyện Lạc Sơn năm 2019. Tới dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục