(HBĐT) - Quán triệt và thực hiện Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân với Tỉnh ủy Hòa Bình, Viện Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai các nội dung, chương trình hai bên đã ký kết. Sau gần 1 năm phối hợp thực hiện đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhiều nội dung và hình thức phong phú.


Viện Kỹ thuật Hải quân tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông Dân tộc bán trú xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình).

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Với 10 nhóm nội dung phối hợp đã ký kết, ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện với tỉnh, Viện Kỹ thuật Hải quân đã cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện của đơn vị và địa phương. Công tác tuyên truyền liên tục được mở rộng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện, xã và cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh... Nổi bật, Viện Kỹ thuật Hải quân đã tuyên truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã tại Hội nghị báo cáo viên của Tỉnh ủy cho 1.500 đại biểu; tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho 2.160 thầy, cô giáo và học sinh các trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường PTDTNT THPT tỉnh.

Kết hợp tuyên truyền biển, đảo với tổ chức nhiều phong trào, hành động thiết thực như: "Cả nước vì Trường Sa”, tổ chức cho hàng chục đại biểu của tỉnh Hòa Bình đi thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1; phong trào "Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”; tổ chức cho văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đi thực tế, sáng tác về đề tài biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân; triển lãm ảnh, phối hợp tuyên truyền trên báo chí; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, thăm quan di tích lịch sử truyền thống cách mạng…

Đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện phong trào "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thăm hỏi, động viên và tặng quà học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi với số tiền hơn 30 triệu đồng và gần 1.000 quyển vở; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1 tấn gạo…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời, làm rõ hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết những vấn đề phức tạp ở Biển Đông, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả mang tính đột phá bằng các nội dung, giải pháp toàn diện, trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Hải quân, nhất là Kế hoạch, Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Viện Kỹ thuật Hải quân tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1…

Hai là, không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn. Trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, Viện Kỹ thuật Hải quân xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và trong từng hoạt động cụ thể. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, làm cho công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả hơn.

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có hiểu biết sâu sắc về biển, đảo, về vai trò, ý nghĩa chiến lược biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những khó khăn, thách thức trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng tuyên truyền tốt, thông tin định hướng kịp thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong dư luận xã hội và nhân dân.

Bốn là, làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Sau mỗi nhiệm vụ, mỗi đợt tuyên truyền, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời; định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm tổ chức sơ kết, tổng kết theo giai đoạn với những quy mô khác nhau. Thông qua đó đánh giá đúng thực chất kết quả, ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH T.Ư Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: "Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm QP - AN, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…”. Công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.


                               Đại tá Nguyễn Đăng Hiền, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân

 

 

Các tin khác


Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng tỉnh năm 2019

(HBĐT) - Trong 2 ngày 11 - 12/6, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng tỉnh năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Mở lại phiên toà phúc thẩm vụ tai biến y khoa trong chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh.

Xử phúc thẩm Vũ "nhôm" và 3 tướng công an: Những thương vụ đất đai chớp nhoáng

Phan Văn Anh Vũ khai mua đất cho nghiệp vụ tình báo nhưng mua hôm trước, bán hôm sau. Trong khi đó, nguyên thượng tướng Trần Việt Tân khai ký vào các văn bản giúp Vũ "nhôm” vì quá tin cấp dưới.

Các cựu cán bộ công an nói không biết Vũ "nhôm" chuyển nhượng nhà, đất

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục ngày thứ hai xét hỏi đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành công an trong vụ án thâu tóm nhiều công sản, đất đắc địa.

Vũ "nhôm" thừa nhận gì khi tự bán cổ phần cho chính mình?

Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.

Xét xử phúc thẩm Vũ ''nhôm'' cùng 4 cựu cán bộ ngành công an

Ngày mai (10-6), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành công an ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục