Bến cảng Nhà Rồng, con về thăm! 
Bóng Bác non cao ngự trấn vào
Bảo tàng lịch sử hồn non nước
Xúc động trong con lệ ngấn trào. 
Mảnh đất sử thiêng sáng anh hào
Buổi đầu Bác đi đường cứu nước
Hành trang của người lòng yêu nước, thương dân
Suốt 30 năm lập Quốc phong trần
Đường cách mạng không ngại ngần gian khổ
Lặn lội bốn phương, tù đầy xa xứ…
Càng sáng chí bền thắng lợi của ngày mai
Bác đã lập nên đất nước hình hài
Một Việt Nam kiên cường, thép lửa
Dân tộc anh hùng, trang sử ngợi ca
Tháng sáu về con nhớ bác thiết tha
Ngày Bác đi cứu dân, cứu nước
Bến Nhà Rồng nơi sử nghiệp còn ghi
Vì non sông đất nước kinh kỳ
Bác trọn cả đời hiến dâng Đất nước
Trọn cả cuộc đời cho dân tộc, non sông
Tổ quốc hôm nay, con cháu Lạc Hồng
Nguyện mãi làm theo lời người truyền dạy
Một Việt Nam độc lập của huy hoàng.

Nguyễn Phương Đông


 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục