Vượt qua năm nắng mười mưa
Sớm nay làng xóm vào mùa gặt chiêm
Leng keng tiếng hái, tiếng liềm
Gọi nhau từ lúc còn đêm - ra đồng
Nhớ ngày rét buốt cuối đông
Mẹ chăm lứa mạ trên đồng như con
Mặc trời nắng xối, mưa tuôn
Chiều buông tối sẫm em còn tưới chăm
Trừ sâu, làm cỏ, bón chăm
Mong sao lúa tốt, chiêm xuân được mùa
Đào mương, rửa mặn, thau chua
Bố đi tát nước làm mưa tưới đồng
Bõ công chăm bón vun trồng
Lúa lên trĩu hạt cánh đồng thơm hương
Thỏa lòng năm nắng mười sương
Lúa vàng rương rức trên đường ngõ quê
Cánh cò chao sáng triền đê
Lúa thơm theo bước em về chiều nay…

Nguyễn Tường Thuật
(Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục