(HBĐT) - Năm nhăm tuổi Đảng, một lòng trung

Đời tuổi tám mươi vẫn những mong

Đất nước thăng hoa - thời hội nhập

Việt Nam Đảng, Bác - thế Tiên Rồng.

Tuổi xuân, dâng hiến vì non nước

Già yếu, nghỉ ngơi với cộng đồng

Trí, lực giảm dần, tâm gắng giữ

Đồng bào, đồng chí một lòng trung.


Bùi Thế Nụi

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục