(HBĐT) - Tháng Tám về nhớ mùa thu năm ấy

Đảng, Bác Hồ kêu gọi toàn dân,

Phá xích xiềng đô hộ đứng lên.

Hơn tám mươi năm tăm tối mịt mù,

Dân mất nước lầm than đói khổ,

Không cơm ăn, áo mặc, học hành,

Cách mạng mùa thu như ánh bình minh,

Theo Đảng dẫn đường dân ta bừng tỉnh.

Từ Chiến khu bao đoàn quân vững bước,

Trở về Ba Đình rợp bóng cờ bay.

Nước Việt Nam bừng sáng từ đây,

Trên Quảng trường lời Tuyên ngôn Độc lập,

Người khai quang đất nước hồi sinh,

Ngọn đuốc soi đường có Đảng quang vinh

Mỗi người dân đều có quyền được sống,

Quyền tự do và áo ấm cơm no.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

Độc lập, tự do là của dân ta,

Chân lý ấy không bao giờ thay đổi,

Dù gian khổ hy sinh quyết tâm giữ lấy,

Lời hiệu triệu lịch sử mãi còn ghi.

Rồi bao cuộc kháng chiến trường kỳ,

Từ Cách mạng mùa thu đến ba mươi tháng tư,

Sạch bóng quân thù, giang sơn về một mối,

Thống nhất rồi đất nước trọn niềm vui.

Ngày sum họp bao nhiêu năm chờ đợi,

Bao người con không trở về Mẹ Việt Nam ơi!

Tổ quốc ghi công những anh hùng thời đại,

Thời đại Hồ Chí Minh rực sáng mãi Việt Nam!

 

Tháng Tám về nhớ mùa thu năm ấy

Đảng, Bác Hồ kêu gọi toàn dân,

Phá xích xiềng đô hộ đứng lên.

Hơn tám mươi năm tăm tối mịt mù,

Dân mất nước lầm than đói khổ,

Không cơm ăn, áo mặc, học hành,

Cách mạng mùa thu như ánh bình minh,

Theo Đảng dẫn đường dân ta bừng tỉnh.

Từ Chiến khu bao đoàn quân vững bước,

Trở về Ba Đình rợp bóng cờ bay.

Nước Việt Nam bừng sáng từ đây,

Trên Quảng trường lời Tuyên ngôn Độc lập,

Người khai quang đất nước hồi sinh,

Ngọn đuốc soi đường có Đảng quang vinh

Mỗi người dân đều có quyền được sống,

Quyền tự do và áo ấm cơm no.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

Độc lập, tự do là của dân ta,

Chân lý ấy không bao giờ thay đổi,

Dù gian khổ hy sinh quyết tâm giữ lấy,

Lời hiệu triệu lịch sử mãi còn ghi.

Rồi bao cuộc kháng chiến trường kỳ,

Từ Cách mạng mùa thu đến ba mươi tháng tư,

Sạch bóng quân thù, giang sơn về một mối,

Thống nhất rồi đất nước trọn niềm vui.

Ngày sum họp bao nhiêu năm chờ đợi,

Bao người con không trở về Mẹ Việt Nam ơi!

Tổ quốc ghi công những anh hùng thời đại,

Thời đại Hồ Chí Minh rực sáng mãi Việt Nam!


Bùi Mãnh Liệt

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục