Sương giăng trên mặt hồ Đồng Sương

Nắng còn vương trên tường thành cổ,

Những ngôi nhà kề vai nhau thành phố

Ta gọi tên em chiều Lương Sơn.

Ở phía xa xa đường mới qua làng

Nhà máy mọc lên dưới bình yên bóng núi

Anh thợ bước vào công trường ngày mới

Cô công nhân vừa hết ca ba.

Có một Lương Sơn từ trầm tích sinh ra

Đang lặng lẽ chuyển mình nơi bắt đầu Tây Bắc…

Bùi Việt Phương

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục