Mồng 10 tháng 3, năm 75

Mở màn bão lửa ở Tây Nguyên

Lũ giặc no đòn trận Buôn Ma Thuột

Hoảng hốt, tớ thầy chạy triền miên

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”

Lời Bác, bất hủ, lời ông cha

Toàn dân vùng lên cùng ra trận

Quyết giành toàn thắng đuổi giặc xa

"Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”

Đinh ninh lời Bác gọi toàn dân

Quân dân đoàn kết cùng tiến lên

"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Kiên cường chiến đấu, chí vững bền

Binh chủng, hiệp đồng đánh thọc sâu

"Thần tốc” tấn công tận yết hầu

30 tháng 4, ngày lịch sử

Sài Gòn giải phóng, vang toàn cầu

"Mỹ cút, ngụy nhào”, lòng xốn xang

Nước nhà thống nhất, đỉnh vinh quang

Tự do - độc lập nền chân lý

Thế giới cảm phục… một Việt Nam.Hoàng Hữu Phàn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục