Bắc - Nam chia cắt hai miền

Thù quân xâm lược, chính quyền tay sai

Bọn đế quốc Mỹ công khai

Cùng Ngô Đình Diệm, độc tài dã man

Dựng lên chế độ bạo tàn

Luật mười năm chín, giết oan giống nòi!

Chúng lê máy chém khắp nơi

Giết người vô tội, sục sôi căm hờn

Vùng lên giải phóng giang sơn

Dưới cờ Mặt trận, kiên cường đấu tranh

Theo Đảng làm cuộc trường chinh

Ngọn cờ đoàn kết, hành trình vẻ vang

Kháng chiến thắng lợi hoàn toàn

Mỹ thua cuốn gói, Ngụy hàng tiêu vong

Thu về một mối non sông

Bắc - Nam chung sức, đồng lòng tiến lên!

Dựng xây đất nước bình yên

Dân giàu nước mạnh... niềm tin Đảng mình

Mục tiêu khát vọng hòa bình

Năm châu bốn biển, kết tình bang giao

Ngoại giao "cây tre" tự hào

Gốc bền vững chắc, vươn cao lá cành

Đoàn kết sức mạnh nội sinh

Vượt qua bão tố, bật mình đứng lên!

Bản đồ thế giới xướng tên

Việt Nam điểm đến, bình yên nghĩa tình...

Chặng đường cách mạng quang vinh

Đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lẫy lừng

Mở ra trang sử hào hùng

Việt Nam độc lập, non sông vững bền.


Trần Quốc Luận


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục