Bảy mươi năm trận Điện Biên
Vẫn vang vọng mãi một thiên sử vàng
Việt Nam thắng lợi vẻ vang
Thực dân đế quốc bàng hoàng ngẩn ngơ
Ỷ vào sức mạnh ai ngờ
Lại thua nước Việt nghèo xơ thế này
Pháp thua, Mỹ lại vào ngay
Tưởng rằng chia cắt nước này rất ngon
Ỷ vào sức mạnh đạn bom
Ai ngờ sức mạnh Việt Nam vô cùng
Bê năm hai rụng như sung
Điện Biên Phủ ở trên không vang trời
Thế là Mỹ chịu thua rồi
Rút quân trả lại đất trời Việt Nam
Mỹ thua quân, Ngụy đầu hàng
Việt Nam thống nhất reo vang dưới cờ
Đúng như lời của Bác Hồ
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Non sông thống nhất đẹp sao
Việt Nam vững bước đi vào tương lai.

Vũ Hữu Lùng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục