Bác về thăm nhà máy
Nói chuyện với công nhân
Người động viên, khuyên bảo
Cần giữ vững tinh thần.
Những sản phẩm làm ra
Phải nhiều, nhanh, tốt, rẻ
Phải phát huy sáng kiến
Để thành tích nở hoa.
Bác như một người cha
Đi xa trở về nhà
Người chăm lo đời sống
Với tình cảm bao la.
Bác nhắc nhở đoàn kết
Hết lòng thương yêu nhau
Biết tôn trọng kỷ luật
Gương mẫu và đi đầu.
Bác Hồ rất thấu hiểu 
Vất vả của công nhân
Bác dặn người quản lý
Phải đặc biệt quan tâm.
Nay nước nhà hội nhập
Công nhân rất sẵn sàng
Nguyện làm theo lời Bác
Thành tựu thật vẻ vang.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục