Nhạc: Tống Đức Cửu; Thơ: Hữu Thông

 

 

                

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục