(HBĐT) - Vừa qua, cử tri thành phố Hòa Bình có hỏi: Sau tiến trình sáp nhập xóm, tổ dân phố, việc cấp kinh phí cho khu dân cư và đội văn nghệ các khu dân cư được quy định như thế nào? Giữ nguyên hay tăng lên 2 lần (trên cơ sở gộp 2 xóm, khu dân cư).

Vấn đề cử tri hỏi, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Kết luận số 165-KL/TU ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình "về việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 2, có nêu: "… Giữ nguyên tổng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020, sau đó thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn…”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính triển khai hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND cấp xã giữ nguyên tổng mức hỗ trợ hoạt động đối với các đội văn nghệ quần chúng sau sáp nhập. Theo đó, ngày 7/6/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1265 "Hướng dẫn kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ quần chúng xóm, bản, tổ dân phố” gửi tới các huyện, thành phố.

Đối với các nội dung khác thì thực hiện khi sáp nhập giảm tương ứng (kinh phí toàn dân thực hiện đời sống văn hoá ở khu dân cư, hỗ trợ hoạt động cho 5 tổ chức, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xóm, bản, tổ, dân phố...).

                                                                                    L.N (TH)


Các tin khác


Xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn sau thu hồi

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Tuyết (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết thực phẩm không đảm bảo an toàn bị thu hồi được xử lý như thế nào?

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên ch

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Thị Thủy (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết công chức, viên chức chưa xem xét tinh giản biên chế trong những trường hợp nào?

Chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

(HBĐT) - Bạn Đinh Văn Khánh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề được quy định như thế nào?

Quy định về tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ thì bị xử lý như thế nào?