Bà Nguyễn Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Điều 231, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định xử phạt tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:
- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 - dưới 300 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 2 lần trở lên;
+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu về AN-TT, an toàn xã hội.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

                                                                                            VH (TH)

Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

(HBĐT) - Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các hành vi nào bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ)?

Quy định về số lượng người lao động tham gia đối thoại

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định số lượng người lao động (NLĐ) tham gia cuộc đối thoại như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào? Trả lời:

Quy định về sử dụng người lao động cao tuổi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Nam (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng người lao động cao tuổi (NLĐCT) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục