Bà Nguyễn Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Điều 231, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định xử phạt tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:
- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 - dưới 300 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 2 lần trở lên;
+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu về AN-TT, an toàn xã hội.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

                                                                                            VH (TH)

Các tin khác


Quy định xử phạt tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Toán (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người thực hiện việc đăng ký hộ tịch trái pháp luật thì bị xử phạt như thế nào?

Quy định sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thanh (Mai Châu) hỏi:  Đề nghị cho biết việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ đối với đất chưa có rừng được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Ông H. ở phường X. hỏi: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 32, Luật Phòng, chống tham nhũng thì công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn đó. Vậy, người yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin có quyền và nghĩa vụ gì?.                                           

Giải đáp pháp luật: Quy định công khai kết luận nội dung tố cáo

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc công khai kết luận nội dung tố cáo được thực hiện như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục