Bà Nguyễn Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Điều 231, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định xử phạt tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:
- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 - dưới 300 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 2 lần trở lên;
+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu về AN-TT, an toàn xã hội.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

                                                                                            VH (TH)

Các tin khác


Quy định nội dung công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Bà Bùi Thu Hiền (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về những nội dung phải công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bị xử phạt như thế nào?

Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Quy định nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Trang (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình thì bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục