Hỏi: Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Công khai, minh bạch là nguyên tắc hàng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Do đó, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP đã quy định việc công khai báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng tại Điều 37 để thể hiện rõ nguyên tắc ấy. Việc công khai báo cáo được quy định cụ thể như sau:

- Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của UBND được Chủ tịch UBND công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

- Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

- Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 4 hàng năm.

                                                                                   P.V (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Dự án đường UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ thực hiện theo đúng quy mô 

(HBĐT) - Cử tri TP Hòa Bình hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thi công, hoàn thiện 600 m đường từ UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ; làm rõ phản ánh của nhân dân về việc cắt kinh phí xây dựng 600 m đường này để làm đường đi trung tâm xã có đúng quy định không? 

Quy định xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm

Bà Bùi Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiếp nhận tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì xử lý như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục