(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) được xét miễn nghĩa vụ THA trong trường hợp nào?

Trả lời: Theo Khoản 25, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THA dân sự, người phải THA được xét miễn nghĩa vụ THA khi có đủ các điều kiện sau:
- Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để THA, hoặc không có thu nhập, hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải THA và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;
- Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày ra quyết định THA đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước có giá trị dưới 2 triệu đồng, hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định THA đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước có giá trị từ 2 - dưới 5 triệu đồng.


V.H (TH)
Các tin khác


Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Quy định tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên lao động cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Xử phạt cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Quy định điều kiện văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Phương (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng các điều kiện gì?

Quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở chế biến lâm sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Chuẩn bị hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục