(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất trồng lúa tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì hình thức và mức xử phạt như sau:
- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02 ha;
- Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02 - dưới 0,05 ha;
- Phạt tiền từ 7 - 15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 - dưới 0,1 ha;
- Phạt tiền từ 15 - 40 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 - dưới 0,5 ha;
- Phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 - dưới 1 ha;
- Phạt tiền từ 60 - 150 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1 ha trở lên.

V.H (TH)

Các tin khác


Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Bà Nguyễn Thị Luyến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai như thế nào?

Quy định tài sản chung của tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ những nguồn nào?

Xử phạt vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hải Long (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) bị xử phạt như thế nào?

Quy định quyền của công dân về cư trú

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có những quyền gì về cư trú?

Xử phạt vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động (NSDLĐ) vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc thì bị xử phạt như thế nào?

Các trường hợp tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được thực hiện trong những trường hợp nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục