(HBĐT) - Chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73 của Chính phủ Cử tri hỏi: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch phân bổ kinh phí để chi trả chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ.


Trả lời: Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã: "Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên có thời gian công tác liên tục đủ từ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng".

Theo quy định tại điểm 2, phần II, Hướng dẫn liên ngành số 1833/LN-NV-TC-CAT-BHXH, ngày 29/8/2016 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh và BHXH tỉnh về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp 1 lần cho công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND huyện xem xét, phê duyệt. Sau đó, tổng hợp nguồn kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để thực hiện chi trả.

Ngày 11/11/2020, UBND huyện Yên Thủy có Tờ trình số 159/TTr-UBND về việc thẩm định trợ cấp 1 lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Sau khi nhận được, Sở Tài chính đã tiến hành thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho huyện để chi trả cho các đối tượng theo quy định.

(Còn nữa)


Đ.H (TH)


Các tin khác


Xử phạt hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt như thế nào?

Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tài (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết, từ khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp bị cấm thực hiện các hoạt động nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về tiền lương ngừng việc

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hương (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết, trường hợp phải ngừng việc, người lao động (NLĐ) được trả lương như thế nào?

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thanh (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về đặt tên hộ kinh doanh (HKD) như thế nào?

Chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước có chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên như thế nào?

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thanh (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về đặt tên hộ kinh doanh (HKD) như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục