Hỏi: Đảng viên K vi phạm bị tổ chức đảng (TCĐ) kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Không đồng ý với quyết định kỷ luật, đảng viên K đã làm đơn khiếu nại đến TCĐ có thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, TCĐ có thẩm quyền nhận thấy đảng viên K có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã xóa hình thức khiển trách và yêu cầu đảng viên K phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Vậy đảng viên K có được xin lỗi và phục hồi quyền lợi hay không?

Trả lời: Tại khoản 1, Điều 2, Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị quy định: "Kỷ luật oan là việc TCĐ, đảng viên không vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng TCĐ có thẩm quyền kết luận có vi phạm và thi hành kỷ luật...”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên K qua giải quyết khiếu nại được TCĐ có thẩm quyền xác định xóa hình thức kỷ luật, tuy nhiên đảng viên K vẫn có vi phạm và được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Như vậy, đảng viên K không thuộc trường hợp bị kỷ luật oan, không thuộc đối tượng áp dụng Quy định số 117-QĐ/TW và không được xin lỗi, phục hồi quyền lợi theo Quy định số 117-QĐ/TW. 
           
Hoàng Nam An (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


Các tin khác


Giải đáp pháp luật: Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

Ông Nguyễn Văn Toán (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ như thế nào?

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn

Bà Nguyễn Thị Luyến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn?

Những hành vi làm sai lệch, hủy hoại di sản văn hóa

Bà Nguyễn Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào làm sai lệch, hủy hoại di sản văn hóa (DSVH)?

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Bà Lê Thị Thu (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Bà Nguyễn Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao được quy định như thế nào?

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Ông Nguyễn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những dữ liệu cá nhân nào được coi là nhạy cảm?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục