(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 677/UBND-TCTM ngày 7/7/2019 về việc tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh BHYT năm 2019. Theo đó, để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2019; đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:


- Trên cơ sở dự toán chi KCB BHYT năm 2019 UBND tỉnh thông báo, các đơn vị liên quan và các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp kiểm soát việc sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2019 đối với các cơ sở KCB. Tăng cường công tác giám định BHYT, giám sát việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT, hàng quý, báo cáo UBND tỉnh công tác thanh quyết toán và tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra công tác KCB BHYT tại các cơ sở KCB, tổ chức kiểm tra đột xuất tại cơ sở KCB BHYT có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT xây dựng kế hoạch, giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao trong năm 2019. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện công tác KCB, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT dưới mọi hình thức.

- Sở Tài chính kịp thời đề xuất, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách; kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động y tế, đề xuất bổ sung kinh phí đối với các cơ sở KCB đặc thù có nguồn thu thấp, không đủ chi lương cho nhân viên y tế và các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Sở TT&TT, các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT để người dân tích cực tham gia, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong KCB BHYT.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu, nộp BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt kế hoạch bao phủ BHYT toàn dân; chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan BHXH huyện với các cơ sở KCB huyện, thành phố trong việc sử dụng an toàn và hiệu quả quỹ BHYT.

- Các cơ sở KCB BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh…


P.V (TH)


Các tin khác


Các hình thức kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

(HBĐT) -Ngày 2/8/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Mức phạt vi phạm quy định về xả nước thải vào công trình thủy lợi

(HBĐT) - Nội dung này được quy định tại Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

3 mức phạt vi phạm hành chính về cho mượn tài sản công

(HBĐT) - Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/9/2019) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước thì:

Tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà xưởng

(HBĐT) - Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019 chỉ đạo các bên liên quan tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.

Hướng dẫn mới về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

(HBĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4, Điều 24, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Sẽ xử lý việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không tuyển viên chức

(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục