(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.


Theo đó, quyết nghị: Quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2023 là 26.020 chỉ tiêu. Trong đó, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 22.606 chỉ tiêu, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (sự nghiệp GD&ĐT:18.826 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 2.499 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 484 chỉ tiêu, sự nghiệp khác: 797 chỉ tiêu). Các hội đặc thù tổng: 127 chỉ tiêu biên chế, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (biên chế các hội đặc thù cấp tỉnh 94 chỉ tiêu; biên chế các hội đặc thù cấp huyện 33 chỉ tiêu). Tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã là 3.287 chỉ tiêu, giảm 282 chỉ tiêu so với năm 2022 (trong năm 2023, cán bộ, công chức cấp xã dự kiến phải giảm 79 chỉ tiêu để đảm bảo lộ trình đến năm 2024 biên chế cán bộ, công chức cấp xã đúng định mức theo quy định. Việc tính số lượng công chức cấp xã giảm trên cơ sở số lượng, chất lượng hiện có và phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thành phố đến hết năm 2024).

- Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 là 954 chỉ tiêu. Trong đó: Sự nghiệp GD&ĐT: 44 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 726 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 31 chỉ tiêu; sự nghiệp khác: 153 chỉ tiêu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.


H.L (TH)


Các tin khác


Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

(HBĐT) - Thông tư số 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 25/4/2023, Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ngày 9/3/2023 quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1

(HBĐT) - Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ngày 10/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (THDCƠCS). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 với những nội dung cơ bản sau:

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NVK, ngày 15/2/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (TPGN) trong thời gian tới.

Quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 497 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động (1 cơ sở giết mổ tập trung, 496 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ), trong đó có 398 cơ sở giết mổ lợn, 19 cơ sở giết mổ gia cầm, 81 cơ sở giết mổ trâu, bò. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết còn giết mổ thủ công, xen lẫn với khu dân cư và vẫn còn tình trạng giết mổ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm rất lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục