(HBĐT) - Ngày 10/2, Sở Nội vụ có Công văn số 310-CV/SNV-TĐKT về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung

Theo đó, để các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 của tỉnh và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương) triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020; nội dung các phong trào thi đua bám sát chủ đề năm 2020 do UBND tỉnh phát động tại Công văn số 54/UBNDNC ngày 15/01/2020 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 cùng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 của tỉnh và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI đã đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua "Cán bộ công chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” cùng các phong trào thi đua chuyên đề do UBND tỉnh đã phát động trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-UBND và Công văn số 130/UBND-NC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, khách quan; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 3 trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố,... Việc xét khen thưởng phải đảm bảo các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc; hình thức khen thưởng, đề nghị khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được.

P.V (T.H)

Các tin khác

Không có hình ảnh

8 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

(HBĐT) - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021. 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/4/2020, các tòa án lên lịch xét xử kể cả thứ Bảy, Chủ nhật

(HBĐT) - TAND tối cao ban hành Công văn số 141A/ TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Kim Bôi: 91,6% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo lời Bác  chuyên đề năm 2020

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch 258-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

(HBĐT) - Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục