(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN).


Theo đó, viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN khi có đủ các điều kiện sau:
- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;
- Có đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 15/6/2018;
- Được cơ sở GDNN đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng.
Đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN khi có một trong các điều kiện sau:
- Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 2 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương, hoặc có 1 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, hoặc được tặng 1 huân chương hạng ba trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH, được cơ sở GDNN và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng;
- Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệmgiáo sư, phó giáo sư, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH, được cơ sở GDNN và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng.
Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020. 

Đ.H (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

8 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

(HBĐT) - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021. 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/4/2020, các tòa án lên lịch xét xử kể cả thứ Bảy, Chủ nhật

(HBĐT) - TAND tối cao ban hành Công văn số 141A/ TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Kim Bôi: 91,6% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo lời Bác  chuyên đề năm 2020

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch 258-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

(HBĐT) - Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục