Có thêm ngạch công chức mới do Chính phủ quy định

Luật mới quy định bổ sung thêm 1 loại ngạch công chức, ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên.

Luật hóa quy định về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

Từ ngày 1/7/2020, Luật mới quy định hình thức tiếp nhận không thông qua thi tuyển, xét tuyển, cụ thể đối với:
- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
- Cán bộ, công chức cấp xã;
- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
- Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số chức vụ được quy định chi tiết tại Điều 37, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi,           bổ sung).
- Người đã từng là cán bộ, công chức, sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Nới lỏng điều kiện xem xét viên chức nghỉ hưu

Về việc xem xét nghỉ hưu của viên chức: Luật Viên chức năm 2010 quy định sẽ không giải quyết nghỉ hưu cho viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, từ ngày 1/7/2020, Luật mới đã loại bỏ nội dung "không giải quyết nghỉ hưu” ra khỏi điều luật.

Khi viên chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo vẫn có thể được bổ nhiệm lại nhưng không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng. Trong khi, Luật cũ quy định "không bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng.

Như vậy, khi đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, viên chức vẫn được xem xét giải quyết nghỉ hưu và trong thời hạn 12 tháng vẫn có thể được bổ nhiệm lại, hoặc bố trí chức vụ thấp hơn.

Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức ở nơi làm việc

Đây là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Theo quy định tại Điều 41, Luật Viên chức năm 2010, việc đánh giá viên chức chỉ được xem xét ở kết quả thực hiện công việc, hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; thái độ phục vụ Nhân dân…
Từ ngày 1/7/2020, một trong những nội dung đánh giá công chức là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Minh Phượng (TH)
(Sở Tư pháp)


Các tin khác


Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện

(HBĐT) - Mở rộng đối tượng được thành lập thư viện Theo Pháp lệnh Thư viện, chỉ có tổ chức của Việt Nam có quyền thành lập thư viện. Các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có quyền tham gia vào các hoạt động do thư viện tổ chức.

Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện

(HBĐT) - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua ngày 21/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Luật có 6 chương, 52 điều, với những điểm mới như sau:

Phạt đến 200 triệu đồng nếu đăng tin xuyên tạc lịch sử trên báo

(HBĐT) - Ngày 7/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nội dung rèn luyện đạo đức người lái xe, nhân viên trên xe

(HBĐT) - Ngày 7/10/2020, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1900/QĐ-BGTVT về chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe (NLX), nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy kinh tế

(HBĐT) - Ngày 17/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1259/TTg-KTTH về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SX-KD, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 2533/BHXH-BT ban hành ngày 10/8/2020 về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do BHXH Việt Nam ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục