(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/ 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND, ngày 18/11/ 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND).


Theo đó, UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND như sau:

1. Thay thế các phụ lục: II, III ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND bằng các phụ lục: II, III ban hành kèm theo Quyết định này (Phụ lục II về đơn giá bồi thường nhà ở và các hạng mục phụ trợ; Phụ lục III về đơn giá bồi thường tính cho 1 đơn vị khối lượng và các vật kiến trúc khác).

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019 /QĐ-UBND:

- Sửa đổi đơn giá "Lúa ruộng các loại” tại số thứ tự số 2, mục I: Ruộng năng suất vụ trước đạt < 5 tấn/ha: 4.000 đồng/m2; ruộng năng suất vụ trước đạt > 5 tấn/ha: 4.400 đồng/m2.

- Sửa đổi đơn giá "Ngô trồng đại trà” tại số thứ tự số 4, mục I đối với ruộng năng suất vụ trước đạt > 4 tấn/ha: 4.000 đồng/m2.

- Sửa đổi đơn giá "Các loại rau cao cấp (su hào, cà chua, bắp cải, súp lơ, củ kiệu...)” tại số thứ tự số 9, mục I đối với cây đang cho thu hoạch: 19.600 đồng/m2.

- Sửa đổi đơn giá "Cau, cọ” tại số thứ tự số 8, mục IV đối với cây trồng > 1 năm, chưa có quả: 51.000 đồng/m2.

- Sửa đổi đơn vị tính đối với "Hoa sen, súng” tại số thứ tự số 3, mục V: m2.

- Tại số thứ tự số 1, 2, 3, 4, 8, mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 20 cm: 50.000 đồng/cây.

- Tại số thứ tự số 9, mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 15 cm: 50.000 đồng/cây.

- Sửa đổi phần cụm từ "đền bù” thành "bồi thường”.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung chú thích tại mục IX "Đối với các loại cây lấy gỗ khác, căn cứ tính chất tương đồng của nhóm gỗ để áp dụng. Đối với các cây không có trong danh mục bảng phân loại tạm thời các loại gỗ (Quyết định số 2198-CNR, ngày 26/11/1977; Quyết định số 334-CNR, ngày 10/5/1988 của Bộ Lâm nghiệp), địa phương vận dụng áp theo mức giá thực tế trên thị trường cùng thời điểm.

- Những cây lấy gỗ, bóng mát nhưng có cho thu hoạch quả, hạt như: cây sấu, dâu da xoan, dổi, trám... tùy tình hình thực tế, địa phương vận dụng áp theo mức giá bồi thường đối với cây hoa quả hoặc cây lâm nghiệp cho phù hợp.

3. Bổ sung Phụ lục VI - Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với rừng trồng tập trung ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2020. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND, được điều chỉnh theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để được nghiên cứu giải quyết.


H.N (TH)


Các tin khác


Bệnh viện từ 100 giường bệnh phải thành lập Khoa Dinh dưỡng

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng (DD) trong bệnh viện.

Điểm mới về mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ ngày 5/12/2020

(HBĐT) - Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 giới thiệu điểm mới Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 5/12/2020).

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Xử lý nghiêm các ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn

(HBĐT) - Ngày 30/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 7928/NHNN-TTGSNH về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Quy định về khoanh nợ thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quyết định khoanh nợ, hay chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh nợ.

Hướng dẫn thông báo việc thành lập pháp nhân thuộc quỹ xã hội

(HBĐT) - Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục