5. Bổ sung thêm các loại giấy phép xây dựng

 Luật Xây dựng (LXD) sửa đổi năm 2020 bổ sung thêm giấy phép xây dựng có thời hạn, cụ thể gồm:
- Giấy phép xây dựng mới;
- Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
- Giấy phép di dời công trình;
- Giấy phép xây dựng có thời hạn.

6. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

LXD sửa đổi năm 2020 bổ sung điều kiện:
- Ngoài thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, còn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan Nhà nước (CQNN) có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của CQNN có thẩm quyền.
- Phù hợp mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
- LXD năm 2014 không quy định về hỗ trợ cho người được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khi thực hiện phá dỡ công trình khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất. LXD sửa đổi năm 2020 bổ sung như sau: Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi CQNN có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

7. Sửa đổi, bổ sung công trình được miễn giấy phép xây dựng

Căn cứ khoản 30, Điều 1, LXD sửa đổi năm 2020, những công trình được bổ sung vào trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:
- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
- Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
- Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đáng chú ý như sau:
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt.
- Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

8. Sửa đổi, bổ sung quy định về phá dỡ công trình xây dựng

Bổ sung trường hợp được phá dỡ công trình: Khoản 44, Điều 1, LXD sửa đổi năm 2020 quy định trường hợp được bổ sung vào trường hợp được phá dỡ công trình xây dựng (CTXD): Trường hợp công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm QP-AN, đối ngoại theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, quy định cụ thể về trình tự phá dỡ công trình: Lập phương án, giải pháp phá dỡ CTXD. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ phải có quyết định phá dỡ, hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ CTXD. Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ CTXD đối với CTXD ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tổ chức thi công phá dỡ CTXD. Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ CTXD.

Minh Phượng (TH)
(Sở Tư pháp)

Các tin khác


Khuyến cáo không phát triển nóng cây cau

(HBĐT) - Sở NN&PTNT đã ban hành Văn bản số 2719/SNN-TTBVTV, ngày 20/10/2021 về việc khuyến cáo không phát triển nóng cây cau.

Duy trì phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022

(HBĐT) - Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn số 2716/SNN-CNTY, ngày 20/10/2021 về triển khai các giải pháp duy trì phát triển sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022.

Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH đã ký ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-UBND, ngày 20/10/2021 về trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Báo Hoà Bình điện tử đăng toàn bộ nội dung.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm

(HBĐT) - Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải, xe ô tô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 6/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục