(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng.

9 tháng năm 2021, UBKT Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy kiểm ta 20 tổ chức Đảng (TCĐ) và 4 đảng viên; giám sát 5 TCĐ; kiểm tra có khi có dấu hiệu vi phạm 2 TCĐ, 8 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 TCĐ, 15 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý… Cấp ủy trực thuộc và UBKT cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 412 TCĐ, 666 đảng viên; giám sát chuyên đề 318 TCĐ, 436 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 4 TCĐ, 81 đảng viên. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giám sát TCĐ trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức cán bộ; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên... Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để TCĐ, đảng viên được giám sát kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 100 đảng viên và 39 TCĐ...

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 69 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và công dân, đã nghiên cứu, xem xét, xử lý, giải quyết và chuyển các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền (xem xét xử lý 48 đơn; chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 21 đơn).

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: UBKT các cấp đã chủ động tham mưu kịp thời giúp cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các quy định của T.Ư, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về công tác KTGS đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Tích cực, chủ động trong việc nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội để chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời. Công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên của UBKT các cấp được tăng cường. 9 tháng năm 2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 41 TCĐ, 108 đảng viên.

Những tháng cuối năm, UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp mình, bám sát chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy, chương trình KTGS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tham mưu giúp cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đối với TCĐ, đảng viên. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng công tác giám sát, nhất là trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha để kịp thời kiểm tra, không để vi phạm trầm trọng, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Trong quá trình KTGS phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình KTGS mới chuyển. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.


L.C


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục