(HBĐT) - Nhiều năm nay, chi bộ Phòng Nghiệp vụ III - Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.


Phòng Nghiệp vụ III, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ III có 9 đảng viên, trong đó, 1 đồng chí là Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; 1 đồng chí đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phụ trách chuyên môn; 1 đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ; 1 đồng chí Phó Bí thư chi bộ và 5 đảng viên. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện của TCĐ thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ngay sau Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ kịp thời ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chương trình hành động; chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa và hàng năm. Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn mà chi bộ, đảng viên còn có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất về nhận thức, hành động. Trong sinh hoạt chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; hàng tháng kiểm điểm sự lãnh đạo của chi bộ, việc chấp hành nhiệm vụ đảng viên đều gắn với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để cảnh báo, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chi bộ phổ biến đầy đủ đến cán bộ, đảng viên tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh. Đặc biệt là tình hình về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; phổ biến các văn bản của T.Ư, của tỉnh, của ngành đến đảng viên chi bộ. Theo đó, đảng viên có nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, đường lối, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, quy định về lề lối làm việc của cơ quan; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với các giải pháp cụ thể, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả. Trong đó, lãnh đạo chuyên môn tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 25/5/2021 về giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 về chế độ báo cáo, theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định Điều 30, Điều lệ Đảng; quán triệt, triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định số 22... Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS của UBKTTỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Văn Khuyên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ III cho biết: 9 tháng năm 2021, tập thể Phòng Nghiệp vụ III đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao.


Chung Lê


Các tin khác


Một số bài học kinh nghiệm qua thực hiện kiểm tra cách cấp

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ thi hành kỷ luật đảng viên

(HBĐT) - Tại kỳ họp thứ 9 ngày 24/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy xem xét thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Lê Bình, Đinh Công Tuấn, Nguyễn Đình Toàn, thuộc Đảng bộ thị trấn Chi Nê và Đảng bộ xã Phú Nghĩa.

Thông tin sau kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Văn bản số 80-CV/UBKT, ngày 20/9/2021 về việc thông tin sau kỳ họp.

Những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Về thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) bổ sung thêm nội dung: UBKT phân công thành viên uỷ ban dự các cuộc họp của cấp uỷ, BTV cấp uỷ cùng cấp.

Những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 28/7/2021, thay mặt BCH T.Ư, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng (QĐ 22) thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH T.Ư khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng (QĐ 30), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền khá toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng; đặc biệt là phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục