(HBĐT) - "Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình năm 2021 đề ra. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

 


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Quân sự huyện. 

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với khoảng 5.400 ĐV. Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 50 TCĐ, 45 ĐV; giám sát 38 TCĐ, 35 ĐV, trong đó, BTVHU kiểm tra chuyên đề đối với 15 TCĐ, đạt 300% so với chương trình năm 2021 đề ra; kiểm tra đối với 13 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 118%. Giám sát chuyên đề đối với 4 TCĐ trực thuộc, đạt 100%; giám sát đối với 8 ĐV thuộc diện BTVHU quản lý, đạt 100%. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBKT cấp trên; đối với ĐV, BTVHU triển khai đồng bộ KTGS nội dung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, các TCĐ cơ bản chấp hành, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định việc triển khai, tổ chức thực hiện các chuyên đề. Trong 15 TCĐ được kiểm tra, 4 TCĐ được giám sát hầu hết đều có hạn chế, khuyết điểm có khả năng khắc phục, sửa chữa, chưa đến mức phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ, có 1 TCĐ có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các ĐV được KTGS, gồm 12 lượt ĐV được kiểm tra, 8 lượt ĐV được giám sát chấp hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có 1 ĐV có khuyết điểm phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để làm rõ. Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 35 TCĐ, 32 ĐV; giám sát đối với 34 TCĐ, 27 ĐV. Thông qua công tác KTGS, chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 18 ĐV (cảnh cáo 11 đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc), khiển trách 7 đảng viên vi phạm pháp lệnh dân số, sinh con thứ 3).

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32 - Điều lệ Đảng, UBKT các cấp kiểm tra đối với 26 TCĐ, 35 ĐV; UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 34 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 21 TCĐ; UBKT các cấp giám sát đối với 36 TCĐ, 40 ĐV. Thông qua đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên (khiển trách 1 ĐV, cảnh cáo 2 ĐV, khai trừ 4 ĐV). 

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai tổ chức thực hiện chương trình công tác KTGS năm 2022 theo chương trình công tác toàn khóa và theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và UBKT cấp trên, triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS của Đảng theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; công tác KTGS phải "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý. Chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, ĐV; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm, tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 

Lê ChungCác tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục