Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.


Cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Lạc rà soát kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024.

Đảng bộ huyện Tân Lạc có 60 tổ chức cơ sở Đảng (19 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở), 273 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6.600 đảng viên (ĐV). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 36 đồng chí, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy 11 đồng chí. Thời gian qua, Huyện ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; hoàn thành chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định. 

Quý I/2024, BTV Huyện ủy kiểm tra đối với 2 TCĐ, đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 2 chi bộ và 1 ĐV thuộc diện đảng ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 TCĐ và 2 ĐV thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu đối tượng được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra. Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 ĐV, đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền…

Cấp ủy và UBKT các cấp chú trọng công tác giám sát thường xuyên theo quy chế làm việc, nghị quyết phân công phụ trách địa bàn của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và Huyện ủy viên. Qua đó cho thấy, các đồng chí được giám sát luôn bám sát cơ sở nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất và thực hiện những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy huyện đã giám sát chuyên đề 1 TCĐ và 5 ĐV là cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý, đôn đốc cơ quan chủ trì giám sát 1 TCĐ; đảng ủy cơ sở giám sát 8 chi bộ trực thuộc và 10 ĐV diện đảng ủy quản lý; UBKT các cấp giám sát 5 TCĐ và 11 ĐV là cấp ủy viên cùng cấp. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… UBKT Huyện ủy đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 1 ĐV; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 ĐV do vi phạm pháp luật; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 ĐV bằng hình thức cảnh cáo. 

Đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo theo quy định. UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2024, tổ chức thực hiện theo chương trình đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; đồng thời xây dựng chương trình KTGS của UBKT và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, toàn diện. Nội dung các cuộc KTGS bám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, địa phương, đơn vị. Chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, của cấp trên liên quan đến công tác KTGS. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác KTGS; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác KTGS.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KTGS của Đảng, công tác xây dựng ngành được quan tâm chú trọng. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS cơ bản phù hợp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; quy trình, phương pháp tiến hành các cuộc KTGS được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; hiệu quả công tác KTGS từng bước được nâng lên; kết quả KTGS bảo đảm tính chính xác, công minh, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, ổn định tình hình chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện Tân Lạc tiếp tục chuyển biến rõ nét. Bộ máy chính quyền được vận hành theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Lê Chung

Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục