Điểm dự báo  Đêm 10/6/2020 Ngày 11/6/2020 12/6/2020 13/6/2020 14/6/2020
Tmin H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết
Mai Châu 25 SSW 1 92 Mây thay đổi, không mưa 37 SW 1 55 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 27 38 WSW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 WSW 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Hòa Bình 26 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 SSW 1 50 Mây thay đổi,  ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa dông 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Kim Bôi 26 S 1 93 Mây thay đổi, không mưa 39 S 2 50 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SW 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Chi Nê 28 S 2 85 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 38 S 3 55 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 27 38 S 2 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 2 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Lạc Sơn 26 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 39 S 2 45 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SW 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Yên Thủy 28 S 2 85 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 38 S 3 55 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 27 38 S 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SSW 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Lương Sơn  26 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 S 1 50 Mây thay đổi,  ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa dông 27 38 SW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Kỳ Sơn 26 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 SSW 1 50 Mây thay đổi,  ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa dông 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Cao Phong 26 S 2 93 Mây thay đổi, không mưa 39 S 1 50 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 27 38 S 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Đà Bắc 25 S 1 92 Mây thay đổi, không mưa 37 SSW 1 55 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 27 38 S 1 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SSW 1 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông
Mường Khến 26 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 39 S 1 45 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 27 38 S 0 Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt 26 36 S 0 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 35 Mây thay đổi, có mưa dông

Các tin khác


Tin về cơn bão số 2

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hồi 7 giờ ngày 01/8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục