(HBĐT) - "Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thần đổi mới tư duy, thiết thực hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống”. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kế hoạch triển khai NQĐH XIII của Đảng trong thời gian tới.


Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (người ngồi) và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát các nội dung để định hướng công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí, vừa qua, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII của Đảng đã được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây được xem là bước đột phá trong quán triệt nghị quyết của Đảng. Xin đồng chí cho biết, tỉnh đã chuẩn bị như thế nào để tham gia hội nghị quan trọng này?

Đồng chí Quách Thế Ngọc: Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa NQĐH XIII vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thể hiện tinh thần chỉ đạo đó, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức là hội nghị được triển khai đầu tiên. Thành công của hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng NQĐH XIII.

Tỉnh có quyết tâm chính trị cao khi tham gia hội nghị quan trọng này. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức kết nối đường truyền đến cấp cơ sở. Kết quả, toàn tỉnh đã triển khai 61 điểm cầu trực tuyến (1 cấp tỉnh, 15 cấp đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 44 cấp cơ sở) với trên 3.700 đảng viên tham gia học tập. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, công tác tổ chức, quản lý việc học tập tại các điểm cầu nghiêm túc, hiệu quả. Tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có điểm cầu nối tới các xã, cấp ủy chỉ đạo phân công các đồng chí Ủy viên BCH, BTV đến học tập tại các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Đây là đợt học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến có số lượng điểm cầu lớn nhất của tỉnh, thể hiện tinh thần khẩn trương, đổi mới trong công tác tuyên truyền, triển khai NQĐH XIII của Đảng.

P.V: Xin đồng chí cho biết cụ thể về tinh thần khẩn trương, đổi mới tại hội nghị lần này?

Đồng chí Quách Thế Ngọc: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII của Đảng vừa qua được đánh giá có 3 điểm đổi mới. Thứ nhất, so với nhiệm kỳ trước, T.Ư đã sớm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết với tinh thần khẩn trương, tích cực. Thứ hai, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, phạm vi, đối tượng học tập được mở rộng, nghị quyết được triển khai trực tiếp từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở trong thời gian 2 ngày. Thứ ba, báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt nghị quyết, giúp nâng cao chất lượng học tập nghị quyết.

Nhận thức được tầm quan trọng và tinh thần khẩn trương, đổi mới của hội nghị lần này, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của hội nghị về BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQĐH XIII của Đảng trong tháng 7/2021.

P.V: Sau khi được T.Ư quán triệt, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQĐH XIII như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Quách Thế Ngọc:Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và định kỳ báo cáo BTV Tỉnh ủy về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQĐH XIII.

Về kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt NQĐH XIII, tinh thần chung được quán triệt là: Tất cả cán bộ, đảng viên đều nghiên cứu, học tập Nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể, theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy: Với những đối tượng chưa được tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thì các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể, từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt là 2 ngày; lực lượng vũ trang 1,5 ngày; Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh 1,5 ngày. Phấn đấu trong quý II/2021, tất cả cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt NQĐH XIII. Với các tầng lớp Nhân dân, các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức Đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn, đẩy mạnh tuyên truyền qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư.

P.V: Trong nỗ lực đưa NQĐH XIII của Đảng đi sâu vào cuộc sống, công tác tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Quách Thế Ngọc:Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng đưa NQĐH XIII của Đảng đi sâu vào cuộc sống. Vì vậy, trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng và lực lượng liên quan, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết tới đông đảo quần chúng Nhân dân. Theo kế hoạch đã được BTV Tỉnh ủy ban hành, riêng về công tác tuyên truyền, giao Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Giao Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền nghị quyết thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung nghị quyết vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật với hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

Việc tuyên truyền cần thường xuyên, thiết thực, hình thức phù hợp, đa dạng, hấp dẫn. Qua tuyên truyền cần làm nổi bật những nội dung quan trọng như: Tinh thần cốt lõi của NQĐH XIII; nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện trọng tâm của Đại hội XIII; những thành tựu to lớn của đất nước; những điển hình tiên tiến, cách làm hay đưa nghị quyết vào cuộc sống... Để truyền tải kịp thời những nội dung cơ bản đó tới Nhân dân đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, trong quá trình tuyên truyền cần chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Trang (TH)


Các tin khác


Một số điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Bài 1: Nổi tiếng, tai tiếng và vết trượt suy thoái

Mọi thời đại từ cổ chí kim, người nổi tiếng (NNT) luôn có vị thế quan trọng. Phong cách, lối sống của NNT có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Phòng chống, đấu tranh thói ba phải và thái độ “im lặng đáng sợ”

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Xây dựng nền chính trị liêm chính

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích liêm "là trong sạch, không tham lam”, là "không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình” (1). Chính "nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn” (2). 

Đừng nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn

Từ lâu, một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhất là các trang tiếng Việt của những "ông lớn” như VOA, RFA, RFI, BBC... luôn nhân danh tự do, bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để vi phạm một cách trắng trợn hoặc tinh vi, bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch, gây phương hại đến sự phát triển của quốc gia khác, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ quốc tế...

Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

10 năm qua, sự ra đời và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã góp phần quan trọng từng bước kiềm chế, ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục