Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.

Hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(HBĐT) - 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành tổ chức xây dựng Đảng quan tâm triển khai thực hiện.

Hiểm họa từ phò tá, tham mưu "rởm"

Một trong những nguyên nhân gây ra "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng và trong nhân dân là do không ít quyết sách, chỉ thị, quy định, lời phát ngôn... của cán bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền không phù hợp với thực tiễn, không "xứng tầm”, thậm chí là vô lý, gây cười.

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời đại.

Nhìn lại năm 2021: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch

Có thể nói năm 2021 là quãng thời gian vô cùng đặc biệt đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh với dấu ấn không thể phai mờ về đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trong năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.

135 năm thành lập tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ ngày 22/6/1886 với tên gọi tỉnh Mường, gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh: Hưng Hoá, Sơn Tây, Hà Nội, Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ.

Dấu ấn Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn Liên hợp quốc

Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nét “chân quê” đâu rồi?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình trong hoạt động thực tiễn.

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được Đảng và nhân dân ta hết mực tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ và ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục.

Bao che, dung dưỡng sai trái, tiêu cực là mầm mống đại họa

Sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong bất cứ hoạt động, lĩnh vực nào cũng phải cảnh tỉnh, phê phán.

Đăng tải trên 1.000 bài viết phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

(HBĐT) – Thời gian qua, BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực.

Quyết tâm chính trị, hành động ngang tầm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình, bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về lĩnh vực công tác này. Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương vừa diễn ra đã tiếp tục thể hiện quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tương đối đồng đều, toàn diện. Các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh. Đại đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định và phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN" - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết.

Sắp công chiếu bộ phim tài liệu dài tập về sự tan rã của Liên Xô

Bộ phim tài liệu "Mùa đông năm 1991" phân tích về sự tan rã của Liên Xô - sự kiện được coi là "thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ XX”, gồm 10 tập do đơn vị Media 21 và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất, sắp được công chiếu liên tục từ ngày 17 đến 26/12 trên kênh HTV9.

Chữa bệnh khoe mẽ của cán bộ, đảng viên

Từ xa xưa trong xã hội đã xuất hiện những kẻ khoe mẽ, khoác lác, có một nói mười, có mười nói trăm, thậm chí không có nói cho thành có.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng "nhạt Đảng”, "khô Đoàn”, "xa rời chính trị”, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, tác động, lôi kéo... Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong các cấp bộ Đoàn.

Sổ tay người giám sát: Chủ quan và cấp bách

(HBĐT) - Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch trên địa bàn tỉnh của CDC Hoà Bình, số ổ dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương, kéo theo đó số ca nhiễm (F0) tăng nhanh, nguy cơ gây ra làn sóng nhiễm mới là hiện hữu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng con người

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ, là cuộc đấu tranh quyết liệt, để từ đó ngăn chặn cái xấu, lan tỏa cái tốt trong hành trình xây dựng con người mới, xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Sổ tay người giám sát: “Ông ký đại”

(HBĐT) - "Ông ký đại” là cụm từ Nhân dân gọi những người vì một lý do nào đó mà ký văn bản chưa được chuẩn bị, kiểm tra, soát xét kỹ lưỡng và đó là những văn bản lỗi, có thể là nội dung hoặc thể thức không phù hợp.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa về vị trí vai trò của văn hóa, về phương hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, được thể hiện tập trung trong Nghị quyết TW5 - Khóa VIII, và Nghị quyết TW9 - Khóa XI. Hai nghị quyết rất quan trọng và đặc sắc này có ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa của Đảng ta trong thời kỳ mới – Thời kỳ đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tin giả, hiểm họa thật

Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin...

Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà BCH T.Ư Đảng trong 3 khóa gần đây đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn và ban hành Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc làm rất lôgic, có tính tiếp nối, hoàn thiện, khẳng định sự kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tiếp xúc, đối thoại tạo đồng thuận trong Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, trật tự an toàn xã hội.