(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Tỉnh ủy năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: "Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cấp dưới thực hiện tốt công tác KT, GS khắc phục ngay tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”.


Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cập đến đó là, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thể chế hoá các nghị quyết của T.Ư, Chính phủ và Quốc hội, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng; tổ chức nhiều đoàn công tác của BTV, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành, địa phương để kiểm tra tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, trên cơ sở đó ban hành nhiều quyết sách tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo đổi mới lề lối công tác, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho từng cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp. Nhờ đó, bức tranh KT-XH tỉnh đã có nhiều điểm sáng, như tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh dần được "đánh thức” nhờ môi trường, chính sách thu hút đầu tư được cải thiện; hệ thống chính trị, đơn vị hành chính cấp huyện, xã được cải tiến, sắp xếp một bước đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh còn hạn chế. Các biểu hiện rõ nhất là sự thiếu quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Tỉnh uỷ; đó là tính bảo thủ, trì trệ, thói quen tuỳ tiện, chậm đổi mới phương pháp, cách thức làm việc thiếu hiệu quả, thiếu chuyên nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức; chậm trễ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. 

Tình trạng "dưới lạnh” còn là các biểu hiện chậm khắc phục những yếu kém trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; tình trạng yếu kém trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tình trạng lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công đang làm nóng dư luận, gây bức xúc trong Nhân dân; là tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tiếp công dân, chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, dẫn đến công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, làm phức tạp tình hình và là nhân tố gây bất ổn về ANTT, an toàn xã hội. 

Bàn về trách nhiệm. Về nguyên tắc, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chịu trách nhiệm cá nhân trước kỷ luật của Đảng, trước pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đều bình đẳng trước pháp luật, kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo và thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” xảy ra ở đơn vị, địa phương, cơ quan tổ chức nào trước hết là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý những nơi đó, trong đó không thể không nói tới trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước được giao quản lý, lãnh đạo nhưng chưa làm tròn trọng trách được giao.

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” không phải là chuyện dễ dàng, điều này đòi hỏi sự chuyển động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng luôn là nhân tố quyết định. Trước hết, mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, năng lực thể chế hoá sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS và kỷ luật của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm; kiên quyết xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bỏ lọt hành vi vi phạm dù nhỏ nhất mà không bị xử lý. 

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, trong đó cần làm rõ cơ chế phát huy, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước và các đoàn thể gắn với việc đánh giá, phân loại chất lượng và kế hoạch luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức hàng năm. 
Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, của các cơ quan dân cử địa phương và thông tin báo chí phản ánh những bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, đảng viên. 

Trở lại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh” thực chất là lập lại kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức, hoạt động và điều hành của cấp ủy, tổ chức Đảng và của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, rộng hơn là của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Vì vậy, dù khó khăn nhưng là việc không thể không làm, vì đó là giải pháp mang tính quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng.   


Nguyễn Tiến Sinh
(Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Vun xới mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

(HBĐT) - Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ đó đã được dày công vun đắp, tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Quan hệ giữa hai nước đã trở thành tài sản vô giá của 2 dân tộc.

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại mang tính phổ quát, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự

Nhân dịp 35 năm (1987 - 2022) UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có cuộc trao đổi với báo chí làm sáng tỏ hơn những giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Liên hợp quốc là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với Liên hợp quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển.

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ

Không chỉ đề cao vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo: "Một người lo bằng kho người làm”, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi "nhà dột từ nóc”.

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam "có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Bài 5: Phẩm chất là yếu tố quyết định

Cốt lõi phẩm chất của người cộng sản là quên mình vì nước, vì dân. Chính vì vậy, đối với họ "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Của cải, tiền vàng không mua chuộc được họ. Sự nghèo khó không làm họ nao núng tinh thần. Không một thế lực nào khiến họ cúi đầu khuất phục. Thứ duy nhất mà người cộng sản theo đuổi là lý tưởng "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục