Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của phụ nữ (PN) Việt Nam, với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó, các tầng lớp PN tỉnh đã, đang nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH). Làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con em trong gia đình, tổ chức, chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng xây dựng gia đình hạnh phúc.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Thường trực Hội LHPN tỉnh về thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội.

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo, nhiệm kỳ vừa qua, các tầng lớp PN trong tỉnh đã nỗ lực, tích cực lao động, công tác, đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Hội LHPN tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác PN và sự nghiệp bình đẳng giới; các hoạt động của Hội được tổ chức hướng về cơ sở; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là giúp PN phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), mô hình hoạt động có hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh đã thu hút được đông đảo PN tham gia... Đặc biệt, với thiên chức của người PN, chị em đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thể hiện rõ vai trò quan trọng trong xây dựng tổ ấm gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Thông qua hoạt động của tổ chức Hội, các cấp Hội được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ từng bước được trưởng thành; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở ngày càng tăng về số lượng, chất lượng. Các thế hệ cán bộ, hội viên PN đã phát huy tiềm năng, đổi mới, sáng tạo, từng bước vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội, xây dựng tổ chức Hội và phong trào PN tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội LHPN tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường đang tác động nhanh, sâu rộng trên mọi lĩnh vực và đời sống của Nhân dân; đặc biệt tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá gây mất ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có sự cố gắng của các cấp Hội PN tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đề nghị các cấp Hội PN trong tỉnh cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp Hội PN trong tỉnh cần nắm vững, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với điều kiện thực tế ở địa phương và chức năng, nhiệm vụ của Hội; chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động, chương trình, đề án phát triển KT-XH liên quan đến PN; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống cách mạng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2021 của Bộ Chính trị về công tác PN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất để PN học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về mọi mặt; phát huy vai trò, vị trí của người PN vươn lên làm chủ KH-KT hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế nhanh, bền vững.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Hội phát động và là nòng cốt, gắn các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Hội và các tầng lớp PN trong tỉnh phải là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường "xanh - sạch - đẹp”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tăng cường hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế cho các hộ hội viên nghèo, cận nghèo; đào tạo nghề, hỗ trợ PN khởi sự kinh doanh; phát triển hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, trong đó có nữ là lãnh đạo quản lý; nâng cao trình độ, đào tạo đại học, trên đại học cho lao động nữ... nhằm nâng cao vị thế, vai trò của PN trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Ba là, xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh toàn diện; mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước; đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội… Nâng cao tỷ lệ phát triển đảng viên nữ, phấn đấu ít nhất phải vượt chỉ tiêu chung của tỉnh; khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới, xâm hại trẻ em nữ và tảo hôn đối với PN, đặc biệt là PN vùng dân tộc thiểu số. Các cấp Hội cần gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội; tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình PN.

Bốn là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với công tác Hội và phong trào PN. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền. Chủ động, tích cực tham gia góp ý vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, xây dựng PN tỉnh gắn với thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 3/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.


Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết tại Bắc Ninh

Sáng 24/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Hướng tới nền hành chính phục vụ

(HBĐT) - Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Trong đó, xác định kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hướng tới nền hành chính phục vụ.

Biểu quyết thông qua 32 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển KT – XH 

(HBĐT) - Ngày 22/1, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên chủ tọa kỳ họp.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

(HBĐT) - Ngày 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 21, kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

(HBĐT) - Ngày 20/1, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) cho ý kiến vào công tác thu ngân sách; chính sách chăm lo người có công và công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và một số nội dung quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục