(HBĐT) - Ngày 24/6, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 6/2022 cho ý kiến đối với một số dự thảo báo báo và tờ trình quan trọng.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQh tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện 4 đột phá chiến lược. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%; thu NSNN ước đạt 3.257 tỷ đồng, bằng khoảng 51%chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 104 dự án đầu tư đã được cấp phép trong các khu công nghiệp với doanh thu ước đạt 10.769 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước; ước có 255 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 1,2% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký khoảng 7.350 tỷ đồng (tăng 0,48% so với cùng kỳ). Hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Công tác giáo dục - đào tào, y tế, khoa học công nghệ đạt được một số kết quả tích cực; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được duy trì;an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: Môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện; tiến độ giải ngân chậm; thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp chưa đạt mục tiêu; công tác quản lý đất đai, khoáng sản còn nhiều yếu kém, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai còn kéo dài... Từ đó đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KT-XH năm 2022, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ, công tác phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài ngân sách... Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; phát triển hạ tầng; công tác phòng, chống dịch bệnh; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ… Hội nghị cho ý kiến đối với tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030;Tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng,chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc,… Công tác tổ chức và cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá và ghi nhận kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra… Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2022, những yếu kém, thách thức cần phải giải quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn kiện, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế tập thể; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý đất đai; thành lập Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng nhiệm kỳ 2022 - 2027; nắm chắc tình hình tôn giáo; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Đặc biệt tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập thể, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình hạ tầng; rà soát triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các dự án trọng điểm, phải cập nhật tiến độ thực hiện hàng tháng. Kịp thời nắm bắt, xử lý tốt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao thực hiện các mục tiêu KT-XH; làm tốt các nhiệm vụ giáo dục -đào tạo năm học 2022 - 2023; chuẩn bị, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; rà soát các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng xã hội và Nhân dân; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Các cấp chính quyền, địa phương chủ động triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, xem xét số liệu về dân cư, tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp để tính toán cho phù hợp. Về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực hiện các TTHC. Về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; xây dựng các bước đi, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện... 


Lê Chung

Các tin khác


Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - 60 năm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung

(HBĐT) - 60 năm là một dấu mốc quan trọng, thể hiện mối quan hệ khăng khít, bền chặt, lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào. Như đã biết, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng anh em thân thiết, uống chung một nguồn nước, cùng dựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cùng chia ngọt sẻ bùi trong nhiều thập kỷ, cả trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong thời kỳ bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

(HBĐT) - Chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến các dự án trọng điểm của tỉnh dự kiến khởi công trong năm 2022; xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc thành khu du lịch cấp tỉnh; phát triển công nghiệp; xử lý chất thải rắn trên địa bàn và một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững

(HBĐT) - Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2022 với chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Dự hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các Hiệp hội, doanh nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế

(HBĐT) - Ngày 11/8, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

(HBĐT) - Chiều 10/8, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ, xem xét, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình HĐND tỉnh; văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an và Bộ VH-TT&DL

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 10/8, Quốc hội khóa XV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tuyến toàn quốc đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công an và Bộ VH-TT&DL. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Tham gia phiên chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các bộ, ban, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; một số sở, ngành tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục