(HBDT) - Xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) kỏ 669 ha rư̒ng xán xwất va̒ 146 ha rư̒ng foo̒ng hô̭. Mă̭c zu̒ ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ ó nhê̒w, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn chú dôô̭ng fát hwi hiḙ̂w kwá bớ tlôông rư̒ng, tích kư̭c báw vḙ̂ rư̒ng. Thew chú chương kuố kác kấp, ngă̒nh, nhửng năm khânh ni, ngươ̒i zân xa̭ Tứ Nê kỏ ỉ thức kẻw za̒i chu ki̒ xán xwất, chwiến hwả rư̒ng tlôông kâl kon la̭i kinh zwănh kâl to.


Ngươ̒i zân xỏm bin, xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) luôn ỉ thức tloong kôông tác báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng dớ báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ nơơng kaw thu nhâ̭p. 

Dổng chỉ bu̒i văn Bư̭ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Tứ Nê cho mắt: Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Tứ Nê xác di̭nh báw vḙ̂ rư̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng, ta̭w xinh kể zúp ngươ̒i zân xwả dỏl, zám nge̒w. Vi̒ thể, dớ báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng, ngăi bớ bớ dâ̒w năm, UBNZ xa̭ Tứ Nê xâi zư̭ng kể hwă̭ch tlôông rư̒ng, fân kôông chí tiêw cho tư̒ng xỏm. Xa̭ fát dôô̭ng ""Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒"”ta̭i nha̒ văn hwả xỏm Bin. Tôống xổ kal mởi tlôông zi̭p Thết Ngwiên dản năm 2020 la̒ 5.000 kâl fân tản kác lo̭i. Diḙ̂ fương kwan tâm fát chiến vươ̒n ươm dớ kung kấp kâl zôổng tốt dớ kung kấp cho wiḙ̂c tlôông rư̒ng. Tăng kươ̒ng báw vḙ̂ rư̒ng, cho ngươ̒i zân kỉ kam kết baw vḙ̂, foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ta̭i kác xỏm. 6/6 xỏm kỏ tố dô̭i kwâ̒n chủng báw vḙ̂ rư̒ng.

Hiếw ản tâ̒m kwan tloo̭ng kuố rư̒ng cho rêênh ngươ̒i zân xa̭ Tứ Nê chủ tloo̭ng dấi meḙnh fát chiến kinh tể rư̒ng gẳn ku̒ng chăm xoóc, báw vḙ̂. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ó xắi tha ti̒nh tla̭ng chăch fả rư̒ng la̒ roo̭ng. To̒n xa̭ tlôông ản 30,5 ha rư̒ng, da̭t hơn 87% kể hwă̭ch năm. Khai thác hơn 30 ha rư̒ng, zả tli̭ ước tỉnh khwáng 2,8 tí dôô̒ng. Nhơ̒ tlôông rư̒ng ma̒ kuô̭c khôổng kuố nhê̒w za di̒nh tlớ rêênh khả zá. Ôông Bu̒i Văn Viḙ̂t, xỏm Bin chiê xé: Za di̒nh tôi tlôông rư̒ng bớ năm 1992, kác zôổng chú iểw la̒ bă̭ch da̒n, kew lai. Khâw chu khi̒ khwáng 7 năm, thu nhâ̭p bớ tlôông rư̒ng da̭t bớ 65 -–0 tliḙ̂w/ha. Tlôông rư̒ng ó kâ̒n nhê̒w vổn, kôông chăm xoóc ít...

Kwa kháw xát thư̭c tể, Tlung tâm Khwiển nôông tính nhâ̭n thẩi xa̭ Tứ Nê kỏ nhêwf tiê̒m năng dớ fát chiến tlôông rư̒ng kâl to. Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "Xâi zư̭ng, fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xỏm Bin. Tôống ziḙ̂n tích kố xa̭ Tứ Nê tham za zư̭ ản la̒ 18 ha. Khâw 4 năm chiến khai, kác hô̭ zân thẩi tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 -–98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw vút ngo̭n bớ 10 - 12m, xươ̒ng kỉnh kô̭ bớ 15-20 cm. Bớ hiḙ̂w kwá tlêênh, ka̭ ni̒ nôông zân xa̭ Tứ Nê bắt dâ̒w chiến bớ tlôông rư̒ng kâl kon la̭i tlôông rư̒ng kâl to. Xứ zṷng ruôi kẩl mô, fân bỏn, tiế kee̒nh dớ tăng hiḙ̂w kwá kinh tể bớ tlôông rư̒ng.


Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.

Dấi meḙnh chiến dối xổ to̒n ziḙ̂n

(HBDT) -–Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒n năm 2021 wê̒l "Chiến dối xổ (CDX) tloong Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Kwuốc za Viḙ̂t Nam” , Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) da̒, daang chiến khai hiḙ̂n da̭i hwả kuung kấp zi̭ch vṷ diḙ̂n thew hưởng xổ hwả to̒n bô̭ hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh va̒ zi̭ch vṷ kheéch haa̒ng.

Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.