( HBDT) – Tâ̒ng pước tiển têểnh niê̒n nôông ngiḙ̂p an twa̒n, thâng minh, ta̒n năm tlước ni, kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố kâng nghḙ̂, tư̒ nôô̒ng zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính i ta̒ chăng ngâ̒n nga̭i thăi dối tư zwi xán xwất nôông nghiḙ̂p. I pớ ka̭ dỉ, ta̒n tôô̒ng na̒ hôô̭ng kôô̒ng nôông xán chất lươ̭ng kaw. Ta̒n nôông tla̭i kwi mô dâ̒w tư haa̒ng tí dôô̒ng ản hi̒nh thă̒nh, zoong la̭i thu nhâ̭p pơ̭i tơ̒i khôổng ẩm do cho tư̒ hô̭ nôông zân.


Nôông zân thôn Dôô̒ng Nhất, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí) fát chiển kinh tể pớ mô hi̒nh nuôi ka lḙ̂ tlưởng thew mô hi̒nh khép kỉn, dám báw an twa̒n xinh hoo̭c.

Năm 2018, chi̭ Bu̒i Thi̭ Li̭ch, xỏm Hủng, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) dâ̒w tư hḙ̂ thôổng ku̒m tla̭i, muô 1.000 kon ka zôổng, nuôi khun kwể, tham za thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản nuôi ka thá wâ̒n. Chi̭ Li̭ch cho hăi: Nuôi ka thá wâ̒n kết hơ̭p pơ̭i nuôi khun kwể tâ̭n zṷng ản nguô̒n thức ăn kỏ khă̭n ta̭i diḙ̂ fương, zúp zám chi fỉ thức ăn, tăng hiḙ̂w kwá chăn nuôi, ha̭n chể zi̭ch bḙ̂nh. Khun kwể la̒ nuô̒n thức ăn bố zươ̭ng cho kon ka, kỏ thế thăi thể thức ăn kôông ngiḙ̂p. Nuôi khun kwể i chăng to̒i hói hi̭ thwâ̭t kwả fức ta̭p. Pớ khâi chwiến dối fương thức chăn nuôi ka kết hơ̭p nuôi khun kwể, xán fấm nhúc ka kuố za di̒nh ka̭ no̒ i dám báw kwang khă̭ch, chất lươ̭ng nhúc nhew, hơm cho dêênh ản tư̒ kheéch haa̒ng ươ tluô̭ng. Lơ̭i nhwâ̭n pớ mô hi̒nh ngă̒i kaa̒ng tăng, tí lḙ̂ ka bi̭ haw hṷt zám tảng kế, kân nă̭ng ka̭ zoong ti paảnh bi̒nh kwân ản 2kg/kon.

Nôông zân koong tính taang dâ̒n thăi dối kắch thức, tư zwi xán xwất nôông ngiḙ̂p, tăng kươ̒ng ửng zṷng kwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t tí tlớ thă̒nh "nôông zân 4.0”, xâi zư̭ng nê̒n nôông ngiḙ̂p thâng minh thích ửng pơ̭i biển dối khỉ hâ̭w. Tí tơ̒ng pước xâi zư̭ng nê̒n nôông ngiḙ̂p hiḙ̂n da̭i, thơ̒i zan khêênh ni, kác kấp Hô̭i nôông zân (HNZ) tloong tính chăng tlâ̒ng tấi mă̭nh twiên chwiê̒n, bâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i biên fát hwi nô̭i lư̭c, tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, ửng zṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t, chwiến dối mô hi̒nh kinh tể, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến ta̒n lwa̭i hi̒nh kinh zwănh tôống hơ̭p, zi̭ch bṷ, chể biển…Ta̒n hwa̭t dôô̭ng tư bẩn, dă̭i ngê̒, hô̭ tlơ̭ nôông zân fát chiến xán xwất, kinh zwănh (XXKZ) i chăng tlâ̒ng ản tối mởi wê̒l nô̭i zuung, fương thức, nôông kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá. Hwa̭t dôô̭ng fổi hơ̭p hưởng zâ̭n xâi zư̭ng HTX, tố hơ̭p tác tloong ta̒n li̭nh bư̭c lôông kâl, chăn nuôi thew hưởng liên kết ản ta̒n kác kấp hô̭i kwan tâm thư̭c hiḙ̂n…

Tí zúp hô̭i biên nôông zân (HBNZ) kỏ thêm nguô̒n lư̭c thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh kinh tể, ta̒n kấp hô̭i nô̭ lư̭c la̒ tốt bai tlo̒ "kă̒w nổl”. Thôông kwa hwa̭t dôô̭ng tỉn chấp, íw thác pơ̭i ta̒n ngân haa̒ng. Tloong kwỉ I/2022, ta̒n kấp hô̭i hô̭ tlơ̭ haa̒ng ngi̒n hô̭ nôông zân wăl bổn fát chiến xán xwất kinh zwănh, tôổng zư nơ̭ tlêênh 3.500 tí dôô̒ng. Chú dôô̭ng fổi hơ̭p pơ̭i ta̒n kác xớ, ngă̒nh, zwănh ngiḙ̂p tố chức tâ̭p hwẩn cho hô̭i biên wê̒l khai thác, xứ zṷng internet, ki̭ năng xán xwất nôông ngiḙ̂p xă̭ch pơ̭i bḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm. Bâ̭n dôô̭ng hô̭i biên tích kư̭c chwiến dối kơ kẩw lôông kâl, bâ̭t nuôi tí dáp ửng nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n thu nhâ̭p… pớ foong tla̒w nôông zân thi duô XXKZ zói xwất hiḙ̂n tư̒ diến hi̒nh tiên tiển. Tiêw biếw nhơ ta̒n hô̭i biên: Bu̒i Văn Chử, xỏm Bải Chaang, xa̭ Dôông Lai (Tân La̭c); Bu̒i Thi̭ Lan, thôn Dôô̒ng Nhất, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí);  Bu̒i Văn Iêm, thôn Bôi Ká, xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi)… Tloong kwỉ kỏ 65.570 hô̭ HBND dăng kỉ zănh hiḙ̂w nôông zân xán xwất zói.

Dôô̒ng chỉ Lê Văn Thă̭ch, Chú ti̭nh HNZ tính cho hăi: Tlước ni, hâ̒w hết ta̭i kác diḙ̂ fương ko̒n áp zṷng fương thức chăm kâl lôông thew kắch thú kâng, ngă̒i măi, kâng ngḙ̂ tưởi tư̭ dôô̭ng, kỏ hḙ̂ thôổng diê̒w hwa̒ nhiḙ̂t dô̭ la̒ maách wê̒l muô̒ he̒, la̒ ẩm wê̒l muô̒ chả, hḙ̂ thôổng kwa̭t thâng xỏ; ta̒n mô hi̒nh xứ lỉ chất thái chăn nuôi nhơ "nuôi kủi tiết kiḙ̂m dác”, "xứ zṷng kâng ngḙ̂ men bi xinh”, "nuôi khun kwẻ xứ lỉ chất thái”, mẳi chiê tắch pṷn”… báw dám kwi tli̒nh chăn nuôi an twa̒n zi̭ch bḙ̂nh, chăng gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng. Ta̒n mô hi̒nh nôông nghiḙ̂p kâng nghḙ̂ kaw ta̭i ta̒n kác hwiḙ̂n: La̭c Thwí, Iên Thwí, Kim Bôi, Lương Xơn, TP Hwa̒ Bi̒nh… la̒ thă̒nh kôông pước dâ̒w kuố nôông zân tính ha koong kwả tli̒nh zoong kâng ngḙ̂ paw kwi tli̒nh XXKZ, chể biển nôông xán haa̒ng hwả. Ni i la̒ tiê̒n dê̒ kăn bán tí nôông zân tơ̒ng pước la̒ chú kâng ngḙ̂, KHKT pơ̭i ửng zṷng paw tơ̒i khôổng, xán xwất haa̒ng ngă̒i, tiển têểnh nê̒ nôông ngiḙ̂p chwiên ngiḙ̂p, hiḙ̂n da̭i hơn tloong tương lai.


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.